Skodsborg Badesanatoriums Fond til hjælp for ubemidlede patienters kurophold på Skodsborg Badesanatorium

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Skodsborg Badesanatoriums Fond til hjælp for ubemidlede patienters kurophold på Skodsborg Badesanatorium Til ubemidlede patienters kurophold på Skodsborg Badesanatorium. Yderligere oplysninger: Med ansøgning sendes telefonnummer, årsopgørelse samt brev fra læge med oplysning om diagnose. Se også:Helga Hegelunds Legat til hjælp for ubemidlede Patienters Kurophold på SkodsborgBadesanatoriumWaldemar Tully von Oxholm og hustrus FondEllen Schiander Holberg Fonden […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Politimester i Aalborg C. L. Bach’s og hustru Ida Bach’s Legat til hjælp for syge bosatte i Aalborg Politikreds

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Politimester i Aalborg C. L. Bach´s og hustru Ida Bach´s Legat til hjælp for syge bosatte i Aalborg Politikreds Sukkersygepatienter subsidiær, patienter lidende af andre kroniske sygdomme bosatte i Aalborg politikreds. Yderligere oplysninger: Trang skal ikke være betingelse for at kunne oppebære legat, og legat skal kunne tildeles en patient flere år i træk. Sukkersygepatienter, […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Politimester i Aalborg C.L. Bachs og hustru Ida Bachs Legat til hjælp for syge bosatte i Aalborg Kommune

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Politimester i Aalborg C.L. Bachs og hustru Ida Bachs Legat til hjælp for syge bosatte i Aalborg Kommune Legatet kan uddeles til værdige i Aalborg kommune bosatte sukkersygepatienter i portioner, hvis størrelse fastsættes af legatets bestyrelse i hvert enkelt tilfælde. Trang er ikke en betingelse for at kunne oppebære legatet, og det kan tildeles en […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Johan Nielsens Legat til Lindelse Centralskole og til hjælp for unge pigers ophold på højskole

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Johan Nielsens Legat til Lindelse Centralskole og til hjælp for unge pigers ophold på højskole Unges musikundervisning. Musikskole. Koncertarrangementer. Unges ophold på højskoler m.v. Yderligere oplysninger: Af dette legat kan der af unge, der er hjemmehørende i Sydlangeland kommune søges tilskud til undervisning i musik samt tilskud til ophold på højskoler, efterskoler og lignende. Ansøgningsskema […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Helga Sørensens Fond til hjælp for handicappede børn i Randersområdet til afholdelse af sommerferie

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Helga Sørensens Fond til hjælp for handicappede børn i Randersområdet til afholdelse af sommerferie Renteindtægter af fonden benyttes til hjælp for handicappede børns afholdelse af sommerferie. Se også:Helga Sørensens Fond til hjælp til handicappede børn i Randers-området.Fhv. Rådmand Christian Nielsens Fond til hjælp for handicappede børnHandicappede Børns FerierHandicappede Børns FerierejserPindstrup CentretChristian og Cathrine Duus, født […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Helga Sørensens Fond til hjælp til handicappede børn i Randers-området.

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Helga Sørensens Fond til hjælp til handicappede børn i Randers-området. Til hjælp for handicappede børns afholdelse af sommerferie. Der uddeles årligt ca. 30.000 kr. Se også:Helga Sørensens Fond til hjælp for handicappede børn i Randersområdet til afholdelse af sommerferieFhv. Rådmand Christian Nielsens Fond til hjælp for handicappede børnHandicappede Børns FerierHandicappede Børns FerierejserChristian og Cathrine Duus, […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Helga Hegelunds Legat til hjælp for ubemidlede Patienters Kurophold på SkodsborgBadesanatorium

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Helga Hegelunds Legat til hjælp for ubemidlede Patienters Kurophold på SkodsborgBadesanatorium Ubemidlede patienters kurophold på Skodsborg Badesanatorium. Yderligere oplysninger: Med ansøgning sendes telefonnummer, årsopgørelse samt brev fra læge med oplysning om diagnose. Se også:Skodsborg Badesanatoriums Fond til hjælp for ubemidlede patienters kurophold på Skodsborg BadesanatoriumFælleslegat for Nuværende og Tidligere ubemidlede patienter på Århus AmtssygehusFondet Hjælp […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Legatet til hjælp til yderligere oplæring og forskning indenfor lægevidenskaben

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Legatet til hjælp til yderligere oplæring og forskning indenfor lægevidenskaben Legatet yder hjælp til medicinske studerende, til læger til studier eller færdiggørelse af doktordisputatser eller til rejser med videnskabelige formål. Se også:Grete Jonsens StudielegatKaren Elise Jensens FondN. Boysens Mindelegat for blindeKolonien Filadelfia’s Videnskabelige FondP. Carl Petersens FondOdense Frisørlaugs Fond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Lærer H. E. Hansen og Hustrus Legat til hjælp til uddan. af ubemidlede personer i Bregninge sogn

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Lærer H. E. Hansen og Hustrus Legat til hjælp til uddan. af ubemidlede personer i Bregninge sogn Rentefri lån. Hjælp til uddannelse og studier til personer, der ellers ikke af økonomiske grunde har opnået en stilling eller et erhverv. Såfremt der stilles betryggende sikkerhed for lånet, skal kun 75% af lånet tilbagebetales. Kan kun ansøges […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Kai Johansens og Aksel R. Søndergaards Legat til hjælp for unge Landmænds Uddannelse

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Kai Johansens og Aksel R. Søndergaards Legat til hjælp for unge Landmænds Uddannelse Yde støtte til hjælp for unge landmænds uddannelse, primært til studierejser i udlandet til gavn for dansk landbrug. Yderligere oplysninger: Ansøgningen må indeholde oplysninger om ansøgerens personlige forhold (herunder CPR-nr.), tidligere uddannelse, økonomiske forhold legatets anvendelse samt budget. Studierejser skal være dokumenterede. […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges