Skodsborg Badesanatoriums Fond til hjælp for ubemidlede patienters kurophold på Skodsborg Badesanatorium

Skodsborg Badesanatoriums Fond til hjælp for ubemidlede patienters kurophold på Skodsborg Badesanatorium Til ubemidlede patienters kurophold på Skodsborg Badesanatorium. Yderligere oplysninger: Med ansøgning sendes telefonnummer, årsopgørelse samt brev fra læge med oplysning om diagnose. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Politimester i Aalborg C. L. Bach’s og hustru Ida Bach’s Legat til hjælp for syge bosatte i Aalborg Politikreds

Politimester i Aalborg C. L. Bach´s og hustru Ida Bach´s Legat til hjælp for syge bosatte i Aalborg Politikreds Sukkersygepatienter subsidiær, patienter lidende af andre kroniske sygdomme bosatte i Aalborg politikreds. Yderligere oplysninger: Trang skal ikke være betingelse for at kunne oppebære legat, og legat skal kunne tildeles en patient flere år i træk. Sukkersygepatienter,… Fortsæt læsning af Politimester i Aalborg C. L. Bach’s og hustru Ida Bach’s Legat til hjælp for syge bosatte i Aalborg Politikreds

Politimester i Aalborg C.L. Bachs og hustru Ida Bachs Legat til hjælp for syge bosatte i Aalborg Kommune

Politimester i Aalborg C.L. Bachs og hustru Ida Bachs Legat til hjælp for syge bosatte i Aalborg Kommune Legatet kan uddeles til værdige i Aalborg kommune bosatte sukkersygepatienter i portioner, hvis størrelse fastsættes af legatets bestyrelse i hvert enkelt tilfælde. Trang er ikke en betingelse for at kunne oppebære legatet, og det kan tildeles en… Fortsæt læsning af Politimester i Aalborg C.L. Bachs og hustru Ida Bachs Legat til hjælp for syge bosatte i Aalborg Kommune

Johan Nielsens Legat til Lindelse Centralskole og til hjælp for unge pigers ophold på højskole

Johan Nielsens Legat til Lindelse Centralskole og til hjælp for unge pigers ophold på højskole Unges musikundervisning. Musikskole. Koncertarrangementer. Unges ophold på højskoler m.v. Yderligere oplysninger: Af dette legat kan der af unge, der er hjemmehørende i Sydlangeland kommune søges tilskud til undervisning i musik samt tilskud til ophold på højskoler, efterskoler og lignende. Ansøgningsskema… Fortsæt læsning af Johan Nielsens Legat til Lindelse Centralskole og til hjælp for unge pigers ophold på højskole

Helga Hegelunds Legat til hjælp for ubemidlede Patienters Kurophold på SkodsborgBadesanatorium

Helga Hegelunds Legat til hjælp for ubemidlede Patienters Kurophold på SkodsborgBadesanatorium Ubemidlede patienters kurophold på Skodsborg Badesanatorium. Yderligere oplysninger: Med ansøgning sendes telefonnummer, årsopgørelse samt brev fra læge med oplysning om diagnose. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Legatet til hjælp til yderligere oplæring og forskning indenfor lægevidenskaben

Legatet til hjælp til yderligere oplæring og forskning indenfor lægevidenskaben Legatet yder hjælp til medicinske studerende, til læger til studier eller færdiggørelse af doktordisputatser eller til rejser med videnskabelige formål. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Lærer H. E. Hansen og Hustrus Legat til hjælp til uddan. af ubemidlede personer i Bregninge sogn

Lærer H. E. Hansen og Hustrus Legat til hjælp til uddan. af ubemidlede personer i Bregninge sogn Rentefri lån. Hjælp til uddannelse og studier til personer, der ellers ikke af økonomiske grunde har opnået en stilling eller et erhverv. Såfremt der stilles betryggende sikkerhed for lånet, skal kun 75% af lånet tilbagebetales. Kan kun ansøges… Fortsæt læsning af Lærer H. E. Hansen og Hustrus Legat til hjælp til uddan. af ubemidlede personer i Bregninge sogn

Kai Johansens og Aksel R. Søndergaards Legat til hjælp for unge Landmænds Uddannelse

Kai Johansens og Aksel R. Søndergaards Legat til hjælp for unge Landmænds Uddannelse Yde støtte til hjælp for unge landmænds uddannelse, primært til studierejser i udlandet til gavn for dansk landbrug. Yderligere oplysninger: Ansøgningen må indeholde oplysninger om ansøgerens personlige forhold (herunder CPR-nr.), tidligere uddannelse, økonomiske forhold legatets anvendelse samt budget. Studierejser skal være dokumenterede.… Fortsæt læsning af Kai Johansens og Aksel R. Søndergaards Legat til hjælp for unge Landmænds Uddannelse