Fru Warwara Larsens Fond til hjælp til scleroseramte og til bekæmpelse af sclerosen

Fru Warwara Larsens Fond til hjælp til scleroseramte og til bekæmpelse af sclerosen Tilskud til forskning af sygdommen dissemineret sclerose. Patientstøtte administreres af Scleroseforeningen, Mosedalvej 15, 2500 Valby. Yderligere oplysninger: Ansøgningsskema kan rekvireres hos sekretær Bente Elvert, på fax 59 32 90 22 eller Snakkebjergvej 9 4500 Nykøbing Sj. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Fhv. Rådmand Christian Nielsens Fond til hjælp for handicappede børn

Fhv. Rådmand Christian Nielsens Fond til hjælp for handicappede børn Handicappede børn og deres forældre, der har gjort et betydeligt arbejde for selv at klare vanskelighederne. Personer, foreninger eller institutioner, der arbejder for oplysning eller forbedring af handicappede børns kår. Yderligere oplysninger: Ansøgningsskema kun til personansøgere. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Fællesfonden til hjælp ved sygdom

Fællesfonden til hjælp ved sygdom Fondens formål er at yde støtte til sygeplejersker til hjælp ved sygdom, til økonomisk trængende sygeplejersker og til huslejehjælp til sygeplejersker. Ansøgningsskema findes på hjemmesiden eller kan rekvireres på telefonnummeret. Legatet kan søges efter at legatet har været annonceret i Sygeplejersken i oktober. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Fabrikant Jens Ulfbeck og hustru Carla, født Ranvers Mindelegat til hjælp for uddannelse af unge mennesker

Fabrikant Jens Ulfbeck og hustru Carla, født Ranvers Mindelegat til hjælp for uddannelse af unge mennesker Støtte til uddannelse. Yderligere oplysninger: Betingelser som for Københavns Kommunes Legat for uddannelse, etablering m.v. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Charlotte Smidts Fond til Hjælp for Dyr

Charlotte Smidts Fond til Hjælp for Dyr Økonomisk støtte til dyreværns- og dyrehjælpsarbejde. Yderligere oplysninger: Ovennævnte formål gælder hus- og kæledyr i de 4 falsterske kommuner. Der kan endvidere ydes støtte til beskyttelse og bevaring af fritlevende dyrearter i Storstrøms Amt. Støtte ydes fortrinsvis til foreninger, aktivgrupper, institutioner og lignende. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Barrit-Vrigsted Sparekasses Legat til hjælp til udd. af unge indenfor handel, håndværk og landbrug

Barrit-Vrigsted Sparekasses Legat til hjælp til udd. af unge indenfor handel, håndværk og landbrug Uddannelse af unge indenfor handel, håndværk og landbrug. Yderligere oplysninger: Legatet kan kun søges af unge, der har tilknytning til Barrit-Vrigsted sogne. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]