W. J. Christensen A/S’ Hjælpe- og Understøttelsesfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

W. J. Christensen A/S´ Hjælpe- og Understøttelsesfond Se også:Hjælpe- og understøttelsesfond på De Forenede JernstøberierPovl Egon Hansens Hjælpe- og UnderstøttelsesfondA/S T. Smedegaards Hjælpe- og UnderstøttelsesfondFyens Stifts Handelsrejsendeforenings Hjælpe- og UnderstøttelsesfondSct. Olai Fondet, hjælpe- og understøttelsesfondHj. Lystager A/S og Anker Staalfjedre A/S’ Hjælpe- og Understøttelsesfond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778, Gensidige Hjælpe-Fond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778, Gensidige Hjælpe-Fond Se også:Esbjerg Bagermesterforenings Gensidige HjælpefondNr. Snede m.fl. Sogns gensidige brandforsikring for løsøres FondBrahetrolleborg gensidige Brandassurance selskabs Legat for unge under uddannelserhus Malerlaugs Hjælpe- og understøttelseskasseHjælpe- og understøttelsesfond for Personale i Produktions-, Lager og Kørselsafd. m.v. i Irma A/SRigspolitichefens Hjælpe- og Gratialefond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Sct. Olai Fondet, hjælpe- og understøttelsesfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Sct. Olai Fondet, hjælpe- og understøttelsesfond Se også:Hjælpe- og understøttelsesfond på De Forenede JernstøberierW. J. Christensen A/S’ Hjælpe- og UnderstøttelsesfondPovl Egon Hansens Hjælpe- og UnderstøttelsesfondA/S T. Smedegaards Hjælpe- og UnderstøttelsesfondFyens Stifts Handelsrejsendeforenings Hjælpe- og UnderstøttelsesfondHj. Lystager A/S og Anker Staalfjedre A/S’ Hjælpe- og Understøttelsesfond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Rigspolitichefens Hjælpe- og Gratialefond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Rigspolitichefens Hjælpe- og Gratialefond Se også:rhus Malerlaugs Hjælpe- og understøttelseskasseHjælpe- og Lånefond for funktionærer ved A/S Svendborg SkibsværftHustømrerforeningens Hjælpe- og Understøttelseskasses LegatMorslands Folkebank, Aktieselskab’s Hjælpe- og FeriefondHjælpe- og understøttelsesfond på De Forenede JernstøberierW. J. Christensen A/S’ Hjælpe- og Understøttelsesfond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Povl Egon Hansens Hjælpe- og Understøttelsesfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Povl Egon Hansens Hjælpe- og Understøttelsesfond Se også:Entreprenør Povl Egon Hansens FondHjælpe- og understøttelsesfond på De Forenede JernstøberierW. J. Christensen A/S’ Hjælpe- og UnderstøttelsesfondA/S T. Smedegaards Hjælpe- og UnderstøttelsesfondFyens Stifts Handelsrejsendeforenings Hjælpe- og UnderstøttelsesfondSct. Olai Fondet, hjælpe- og understøttelsesfond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Papirhandler Medhjælper Foreningens Hjælpe- og rejsefond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Papirhandler Medhjælper Foreningens Hjælpe- og rejsefond Til sygdomsramte medlemmer, ubemidlede, pensionister, enker samt rejselegat til studierejser. Kan kun søges af medlemmer. Se også:Papirhandler Karl Engelsens LegatArkitektstuderende Tina Tychsen Rasmussen og Henrik Søholt Christensens RejsefondFinansforbundets RejsefondDansk Papirhandlerforenings LegatfondHåndværkernes RejsefondKonsulent Grethe og K. A. Jensens faglige rejsefond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Palace Hotels Hjælpe- og understøttelsesfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Palace Hotels Hjælpe- og understøttelsesfond Yder understøttelse til nuværende og tidligere funktionærer eller andre ansatte ved Palace Hotellets virksomhed og disses efterladte som hjælp ved uddannelse, dødsfald, sygdom, ulykkestilfælde og andre situationer, hvor hjælp skønnes påkrævet og hvor offentlig hjælp skønnes utilstrækkelig eller vanskeligt opnåelig. Ansøgning skal indeholde dokumentation/beskrivelse af det forhold der skulle berettige […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Hydro Texaco A/S Hjælpe- og Lånefond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Hydro Texaco A/S Hjælpe- og Lånefond Yde hjælp/støtte til medarbejdere i Hydro Texaco A/S eller dettes filialer/datterselskaber som uforskyldt er kommet i forbigående økonomiske vanskeligheder. Gennem lån også at yde lån til erhvervelse af eget hus eller bevarelse. Yderligere oplysninger: Kan kun søges af medarbejdere Se også:Hjælpe- og Lånefond for funktionærer ved A/S Svendborg SkibsværftNorsk […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Hustømrerforeningens Hjælpe- og Understøttelseskasses Legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Hustømrerforeningens Hjælpe- og Understøttelseskasses Legat Understøtter medlemmer ved langvarig sygdom. Legatportion a 500-2.000 kr. Se også:rhus Malerlaugs Hjælpe- og understøttelseskasseHjælpe- og Lånefond for funktionærer ved A/S Svendborg SkibsværftPapirhandler Medhjælper Foreningens Hjælpe- og rejsefondFyens Stifts Handelsrejsendeforenings Hjælpe- og UnderstøttelsesfondHjælpe- og understøttelsesfond på De Forenede JernstøberierW. J. Christensen A/S’ Hjælpe- og Understøttelsesfond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges