Palace Hotels Hjælpe- og understøttelsesfond

Palace Hotels Hjælpe- og understøttelsesfond Yder understøttelse til nuværende og tidligere funktionærer eller andre ansatte ved Palace Hotellets virksomhed og disses efterladte som hjælp ved uddannelse, dødsfald, sygdom, ulykkestilfælde og andre situationer, hvor hjælp skønnes påkrævet og hvor offentlig hjælp skønnes utilstrækkelig eller vanskeligt opnåelig. Ansøgning skal indeholde dokumentation/beskrivelse af det forhold der skulle berettige… Fortsæt læsning af Palace Hotels Hjælpe- og understøttelsesfond

Hydro Texaco A/S Hjælpe- og Lånefond

Hydro Texaco A/S Hjælpe- og Lånefond Yde hjælp/støtte til medarbejdere i Hydro Texaco A/S eller dettes filialer/datterselskaber som uforskyldt er kommet i forbigående økonomiske vanskeligheder. Gennem lån også at yde lån til erhvervelse af eget hus eller bevarelse. Yderligere oplysninger: Kan kun søges af medarbejdere [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]