Sparekassen for Hjørring by og omegns Legat for værdigt trængende personer fortrinsvis kvinder

Sparekassen for Hjørring by og omegns Legat for værdigt trængende personer fortrinsvis kvinder Yder støtte til værdigt trængende personer, fortrinsvis kvinder som ikke nyder alderdomsunderstøttelse, og som har eller har haft fast bopæl i Hjørring by og dens opland. Legatportion à 500 kr. Der uddeles årligt ca. 6.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Hjørring Kommunes sociale legat

Hjørring Kommunes sociale legat Støtte til 1. værdigt trængende borgere i Hjørring Kommune, hvor det ikke umiddelbart er muligt at give støtte efter den sociale lovgivning, 2. ældre borgere i Hjørring Kommune, herunder støtte til arrangementer og aktiviteter, 3. uddannelsessøgende børn og unge i Hjørring Kommune, herunder konfirmander. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Hjørring Gymnasiums Fonde

Hjørring Gymnasiums Fonde Kan ansøges af ubemidlede, dygtige studerende, fra Hjørring Gymnasium og HF-kursus. Ansøgningsskema kan fås på Hjørring Gymnasium og HF-kursus, Skolevangen 23, 9800 Hjørring, på skolens hjemmeside eller på uddannelsesinstitutionerne for videregående uddannelser. Der uddeles årligt ca. 35.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Hjørring Gymnasiums Jubilæumsfond

Hjørring Gymnasiums Jubilæumsfond Understøtte ubemidlede dygtige studenter og realister, der er hjemmehørende i Hjørring og udgået fra Hjørring Gymnasium, under deres videre studier. Yderligere oplysninger: Ansøgningsskema rekvireres ved skriftlig henvendelse til Hjørring Gymnasiums kontor samt på Stipendiekontoret, Fiolstræde 22, 1171 København K. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Hjørring Handelsstandsforenings Fond

Hjørring Handelsstandsforenings Fond Fonden yder økonomisk støtte til: 1) Ansøgere, der skønnes at være værdige til at modtage hjælp. 2) Ansøgere, der på grund af sygdom, ulykke eller svagelighed skønnes værdige til at modtage hjælp som supplement til forsikringsudbetalinger, understøttelse og lignende fra det offentlige. 3) Gennemførelse af en handelsmæssig uddannelse. 4) Erhvervs- og forretningsformål.… Fortsæt læsning af Hjørring Handelsstandsforenings Fond

Hjørring Købmandsforenings Hjælpefond

Hjørring Købmandsforenings Hjælpefond Understøtte medlemmer af foreningen, disses enker og børn. Støtte kursusvirksomhed for købmænd og ansatte. Støtte aktiviteter i foreningen af faglig interesse. Drive virksomhed med udlejning af fast ejendom. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Hjørring Amts Landøkonomiske Selskabs Jubilæumsfond af 1945

Hjørring Amts Landøkonomiske Selskabs Jubilæumsfond af 1945 Støtte mænd og kvinder med tilknytning til landbruget ved f. eks. rentefrie lån, tilskud til uddannelse. Anerkendelse til foregangsmænd og fortjenstfuld indsats. Yderligere oplysninger: Kan kun søges af medlemmer af Hjørring Amts Landøkonomiske Selskab. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]