Sparekassen for Hjørring by og omegns Legat for værdigt trængende personer fortrinsvis kvinder

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Sparekassen for Hjørring by og omegns Legat for værdigt trængende personer fortrinsvis kvinder Yder støtte til værdigt trængende personer, fortrinsvis kvinder som ikke nyder alderdomsunderstøttelse, og som har eller har haft fast bopæl i Hjørring by og dens opland. Legatportion à 500 kr. Der uddeles årligt ca. 6.000 kr. Se også:Aalborg Bys og Omegns Sparekasses […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Hjørring Kommunes sociale legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Hjørring Kommunes sociale legat Støtte til 1. værdigt trængende borgere i Hjørring Kommune, hvor det ikke umiddelbart er muligt at give støtte efter den sociale lovgivning, 2. ældre borgere i Hjørring Kommune, herunder støtte til arrangementer og aktiviteter, 3. uddannelsessøgende børn og unge i Hjørring Kommune, herunder konfirmander. Se også:Hjørring Handelsskoles JubilæumslegatFond til Fremme for […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Hjørring Tømrermesterforenings Hjælpefond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Hjørring Tømrermesterforenings Hjælpefond Til tidligere medlemmer af tømrermesterforeningen eller til disses enker. Se også:Hjørring Købmandsforenings HjælpefondSPT’s HjælpefondTeaterdirektørforeningens HjælpefondHjørring Handelsstandsforenings FondHjørring Gymnasiums JubilæumsfondHjørring Gymnasiums Fonde

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Hjørring Gymnasiums Fonde

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Hjørring Gymnasiums Fonde Kan ansøges af ubemidlede, dygtige studerende, fra Hjørring Gymnasium og HF-kursus. Ansøgningsskema kan fås på Hjørring Gymnasium og HF-kursus, Skolevangen 23, 9800 Hjørring, på skolens hjemmeside eller på uddannelsesinstitutionerne for videregående uddannelser. Der uddeles årligt ca. 35.000 kr. Se også:Hjørring Gymnasiums JubilæumsfondRektor Poulsens MindefondHjørring Handelsskoles JubilæumslegatHjørring Kommunes sociale legatFond til Fremme for […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Hjørring Gymnasiums Jubilæumsfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Hjørring Gymnasiums Jubilæumsfond Understøtte ubemidlede dygtige studenter og realister, der er hjemmehørende i Hjørring og udgået fra Hjørring Gymnasium, under deres videre studier. Yderligere oplysninger: Ansøgningsskema rekvireres ved skriftlig henvendelse til Hjørring Gymnasiums kontor samt på Stipendiekontoret, Fiolstræde 22, 1171 København K. Se også:Hjørring Gymnasiums FondeRektor Poulsens MindefondHjørring Amts Landøkonomiske Selskabs Jubilæumsfond af 1945Fond til […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Hjørring Handelsskoles Jubilæumslegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Hjørring Handelsskoles Jubilæumslegat Fremme af undervisningen på Handelsskolen i Hjørring. Støtte til aktiviteter som skolen, eleverne eller lærere udfolder. Se også:EUC Nord’s JubilæumsfondA/S Hjørring Diskontobanks Jubilæumslegat til fordel for Hjørring Amts Landøkonomiske SelskabFond til Fremme for Lægevidenskabeligt Arbejde ved Centralsygehuset, HjørringHjørring Kommunes sociale legatHjørring Gymnasiums JubilæumsfondHjørring Gymnasiums Fonde

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Hjørring Handelsstandsforenings Fond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Hjørring Handelsstandsforenings Fond Fonden yder økonomisk støtte til: 1) Ansøgere, der skønnes at være værdige til at modtage hjælp. 2) Ansøgere, der på grund af sygdom, ulykke eller svagelighed skønnes værdige til at modtage hjælp som supplement til forsikringsudbetalinger, understøttelse og lignende fra det offentlige. 3) Gennemførelse af en handelsmæssig uddannelse. 4) Erhvervs- og forretningsformål. […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Hjørring Købmandsforenings Hjælpefond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Hjørring Købmandsforenings Hjælpefond Understøtte medlemmer af foreningen, disses enker og børn. Støtte kursusvirksomhed for købmænd og ansatte. Støtte aktiviteter i foreningen af faglig interesse. Drive virksomhed med udlejning af fast ejendom. Se også:Falsters Købmandsforenings HjælpefondHjørring Tømrermesterforenings Hjælpefondstjydsk købmandsforenings Uddannelses- og HjælpefondSkive & Salling Købmandsforenings HjælpefondKøbenhavns Købmandsforenings Låne- og HjælpefondMidtjydsk Købmandsforenings Understøttelsesfond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Hjørring Amts Landøkonomiske Selskabs Jubilæumsfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Hjørring Amts Landøkonomiske Selskabs Jubilæumsfond Tilskud kan søges af unge nyetablerede landmænd. Kun ansøgere fra selskabets område kommer i betragtning. Se også:Hjørring Amts Landøkonomiske Selskabs Jubilæumsfond af 1945A/S Hjørring Diskontobanks Jubilæumslegat til fordel for Hjørring Amts Landøkonomiske SelskabHjørring Gymnasiums JubilæumsfondDet Forenede Damskibs-Selskabs JubilæumsfondDansk Cardiologisk Selskabs Jubilæumsfond 1985Randers Amts Husholdningsselskab Jubilæumsfond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Hjørring Amts Landøkonomiske Selskabs Jubilæumsfond af 1945

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Hjørring Amts Landøkonomiske Selskabs Jubilæumsfond af 1945 Støtte mænd og kvinder med tilknytning til landbruget ved f. eks. rentefrie lån, tilskud til uddannelse. Anerkendelse til foregangsmænd og fortjenstfuld indsats. Yderligere oplysninger: Kan kun søges af medlemmer af Hjørring Amts Landøkonomiske Selskab. Se også:Hjørring Amts Landøkonomiske Selskabs JubilæumsfondA/S Hjørring Diskontobanks Jubilæumslegat til fordel for Hjørring Amts […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges