Hobro Velgørenhedsselskab og Fabrikant Jesper Dinesen og hustru Johanne DinesensLegat

Hobro Velgørenhedsselskab og Fabrikant Jesper Dinesen og hustru Johanne DinesensLegat Yder støtte til trængende i lokalområdet samt forhenværende funktionærer og arbejdere hos A/S Jesper Dinesen samt disses ægtefæller m.fl. Uddeling af legater efter ansøgning til Vagn Agerskov, Sparekassen Hobro. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Hobro Velgørenhedsselskab og Jesper Dinesen og hustru Johanne Dinesens Legat

Hobro Velgørenhedsselskab og Jesper Dinesen og hustru Johanne Dinesens Legat Yder støtte til trængende forhenværende funktionærer og arbejdere hos A/S Jesper Dinesen samt disses ægtefæller m.fl. Uddeling af legater efter ansøgning til Sparekassen Hobro. Legatet kan kun søges lokalt. Der uddeles årligt ca. 20.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Hobro Højskolehotels Uddannelseslegat

Hobro Højskolehotels Uddannelseslegat Støtter uddannelsesformål for ungdommen i Hobro og omegn inden for landbrug og handel. Ansøgninger behandles een gang årligt, umiddelbart efter 15. april. Ansøgere kan i uddannelsesperioden max. modtage 2 legatportioner. Ansøgningsskema kan rekvireres ved fremsendelse af frankeret svarkuvert. Der uddeles årligt ca. 50.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Aktieselskabet Banken for Hobro og Omegns Fond til Velgørende og Almennyttige formål

Aktieselskabet Banken for Hobro og Omegns Fond til Velgørende og Almennyttige formål Yder støtte til velgørende og almennyttige formål, fortrinsvis indenfor den stiftende banks virkeområde. Støtten kan ydes enten som legat eller tilskud eller som lån, helt eller delvis rentefrit. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]