Studiefonden for Danmarks Højskole for Legemsøvelser

Studiefonden for Danmarks Højskole for Legemsøvelser Studiefondens formål er at yde støtte i form af stipendier til lærere, som ønsker videregående uddannelse eller studerende ved Instituttet. Yderligere oplysninger: Studiefonden for Institut for Idræt, Københavns Universitet er en selvejende institution, hvis formål er at yde økonomisk støtte i form af stipendier til enten lærere, der ønsker… Fortsæt læsning af Studiefonden for Danmarks Højskole for Legemsøvelser

Johan Nielsens Legat til Lindelse Centralskole og til hjælp for unge pigers ophold på højskole

Johan Nielsens Legat til Lindelse Centralskole og til hjælp for unge pigers ophold på højskole Unges musikundervisning. Musikskole. Koncertarrangementer. Unges ophold på højskoler m.v. Yderligere oplysninger: Af dette legat kan der af unge, der er hjemmehørende i Sydlangeland kommune søges tilskud til undervisning i musik samt tilskud til ophold på højskoler, efterskoler og lignende. Ansøgningsskema… Fortsæt læsning af Johan Nielsens Legat til Lindelse Centralskole og til hjælp for unge pigers ophold på højskole

Carl Allers Etablissement A/S’s Legat til fordel for Den Grafiske Højskole

Carl Allers Etablissement A/S´s Legat til fordel for Den Grafiske Højskole Støtte til uddannelse i såvel indland som udland af Højskolens medarbejdere og støtte af studerende ved Højskolen, specielt de, som har haft ansættelse ved de af Carl Allers Etablissement A/S drevne virksomheder. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]