Studiefonden for Danmarks Højskole for Legemsøvelser

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Studiefonden for Danmarks Højskole for Legemsøvelser Studiefondens formål er at yde støtte i form af stipendier til lærere, som ønsker videregående uddannelse eller studerende ved Instituttet. Yderligere oplysninger: Studiefonden for Institut for Idræt, Københavns Universitet er en selvejende institution, hvis formål er at yde økonomisk støtte i form af stipendier til enten lærere, der ønsker […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Søren Frederiksens Og Hustru Johannes Legat til understøttelse af trængende elever på Støvring Højskole

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Søren Frederiksens Og Hustru Johannes Legat til understøttelse af trængende elever på Støvring Højskole Anvendes til understøttelse af trængende elever, der har ophold på Støvring Højskole. Se også:Dr. Peter Manniche FoundationGaardejer Christen Skriver og hustru Andrea, født Poulsens LegatDirektør Johannes Eckhoff Hansens Mindefond for værdige og trængende elever ved JohannesskolenDirektør Johannes Eckhoff Hansens Mindefond for […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Johan Nielsens Legat til Lindelse Centralskole og til hjælp for unge pigers ophold på højskole

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Johan Nielsens Legat til Lindelse Centralskole og til hjælp for unge pigers ophold på højskole Unges musikundervisning. Musikskole. Koncertarrangementer. Unges ophold på højskoler m.v. Yderligere oplysninger: Af dette legat kan der af unge, der er hjemmehørende i Sydlangeland kommune søges tilskud til undervisning i musik samt tilskud til ophold på højskoler, efterskoler og lignende. Ansøgningsskema […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Ing. Povl T. Lindhard og Rigmor Lytzen Lindhard’s Legat til Ing.højskole Københavns Teknikum

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Ing. Povl T. Lindhard og Rigmor Lytzen Lindhard´s Legat til Ing.højskole Københavns Teknikum Studiehjælp til studerende ved Københavns Teknikums maskintekniske studieretning. Der uddeles årligt ca. 80.000 kr. Se også:Ingeniør Povl T. Lindhard og Rigmor Lytzen Lindhard’s Legat til Københavns TeknikumF. L. Smidth & Co. A/Ss Legat til København TeknikumFællesfonden for studerende ved det maskintekniske retningsområde […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Elevunderstøttelsesfond ved Luthersk Missions Højskole

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Elevunderstøttelsesfond ved Luthersk Missions Højskole Se også:Ostindisk Missions LegatKristelig Skolefond af 1986Søren Frederiksens Og Hustru Johannes Legat til understøttelse af trængende elever på Støvring HøjskoleCarl Allers Etablissement A/S’s Legat til fordel for Den Grafiske HøjskoleDr. Peter Manniche FoundationElevstøttefondet Haslev Udvidede Højskoles Elevforening

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Carl Allers Etablissement A/S’s Legat til fordel for Den Grafiske Højskole

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Carl Allers Etablissement A/S´s Legat til fordel for Den Grafiske Højskole Støtte til uddannelse i såvel indland som udland af Højskolens medarbejdere og støtte af studerende ved Højskolen, specielt de, som har haft ansættelse ved de af Carl Allers Etablissement A/S drevne virksomheder. Se også:De Grafiske Fags Sammenslutnings JubilæumsfondA/S F. L. Bies Legat til minde […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges