Selchaus Legat for Holbæk Amt

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Selchaus Legat for Holbæk Amt At vedligeholde gravsteder på Sæby kirkegård. Støtte til trængende, der har været ansat på Selchausdal Gods. Til personer i økonomisk vanskelige kår i det tidligere Vestsjællands amt til hjælp til underhold, ferie- og rekreationsophold, hvortil der ikke eller ikke i tilstrækkeligt omfang kan ydes støtte fra det offentlige. Legatet kan […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Sct. Georgs Gildefonden i Holbæk

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Sct. Georgs Gildefonden i Holbæk Bistand til børne- og ungdomsarbejde blandt de uniformerede korps i Holbæk, bistand til socialt og humanitært arbejde fortrinsvis i Holbæk kommune, samt forestå driften af Stokkebjerglejren. Se også:Holbæk kommunes legatfondHolbæk Amts Plejehjemsforenings LegatHolbæk kommunes Legatfond (konfirmationslegat)Holbæk Amts Venstreblads Støttefond af 1984Holbæk Håndværker- og Industriforenings StudielegatHolbæk og Tveje Merløse Menighedspleje

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Holbæk Amts Venstreblads Støttefond af 1984

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Holbæk Amts Venstreblads Støttefond af 1984 Se også:Holbæk Amts Plejehjemsforenings LegatBørnehjælpsdagen i HolbækSct. Georgs Gildefonden i HolbækHolbæk kommunes legatfondHolbæk kommunes Legatfond (konfirmationslegat)Holbæk Håndværker- og Industriforenings Studielegat

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Holbæk Håndværker- og Industriforenings Studielegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Holbæk Håndværker- og Industriforenings Studielegat Til unge håndværkere, der ønsker videregående uddannelse eller ønsker hjælp til studierejser. Ansøger skal have tilknytning til Holbæk Tekniske Skole. Se også:Grindsted Håndværker- og Industriforenings LegatfondAllinge-Sandvig Håndværker- og Industriforenings LegatSkagen Håndværker & Industriforenings uddannelsesfondHasle Håndværker- og Industriforenings LegatHolbæk Amts Plejehjemsforenings LegatLangelands Håndværker- & Industriforenings Legat

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Holbæk kommunes legatfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Holbæk kommunes legatfond Legatet uddeles 1 gang årligt i december måned i et antal portioner a mindst 500 kr. Legatet uddeles til vanskeligt stillede personer, der er bosiddende i Holbæk kommune. Se også:Holbæk kommunes Legatfond (konfirmationslegat)Sct. Georgs Gildefonden i HolbækAnna Marie Christensens KonfirmationslegatHolbæk Amts Plejehjemsforenings LegatHolbæk Amts Venstreblads Støttefond af 1984Holbæk Håndværker- og Industriforenings Studielegat

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Holbæk kommunes Legatfond (konfirmationslegat)

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Holbæk kommunes Legatfond (konfirmationslegat) Til konfirmation i forår/efterår uddeles et antal portioner á mindst 500 kr. til beklædning af mandlige konfirmander hvis forældre er bosiddende i Holbæk kommune. Se også:Anna Marie Christensens KonfirmationslegatHolbæk kommunes legatfondSct. Georgs Gildefonden i HolbækHolbæk Amts Venstreblads Støttefond af 1984Holbæk Amts Plejehjemsforenings LegatHolbæk Håndværker- og Industriforenings Studielegat

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Holbæk Murer- og Tømrermesterforening

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Holbæk Murer- og Tømrermesterforening Til unge murer- og snedker-/tømrersvende, som søger videregående uddannelse inden for faget eller hertil beslægtede. Det er en forudsætning, at ansøger er uddannet hos en af mesterforeningens medlemmer. Se også:Understøttelseslegat, stiftet af Murer- og Tømrermesterforeningen i AalborgMedarbejderfonden for M.M.E. Munkebo Murer- & Entreprenørfirma A/SMurer Otto Willi Burrmanns MindelegatHolbæk Håndværker- og Industriforenings […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Holbæk Amts Plejehjemsforenings Legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Holbæk Amts Plejehjemsforenings Legat Yder hjælp til børn og unge til uddannelse, fortrinsvis sådanne som er eller har været under Holbæk Amts Plejehjemsforenings Forsorg og dernæst børn og unge fra ubemidlede hjem eller plejehjem i Holbæk amt. Endvidere til institutioner til fremme af deres formål vedrørende børneforsorgen. Der uddeles årligt ca. 10.000 kr. Se også:Holbæk […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Hjælpekassen for Frimurerbrødre i Holbæk og Omegn

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Hjælpekassen for Frimurerbrødre i Holbæk og Omegn Til trængende medlemmer, med mindst 1 års medlemskab, eller deres efterladte. Hvis ingen sådanne findes, kan der ydes hjælp til andre indenfor hjælpekassens opland.Den samlede uddeling er e fter men, kun for medlemmer eller deres enker. Se også:Hjælpekassen under Aarhus Købmandsforening af 1887’s StiftelseHolbæk Amts Plejehjemsforenings LegatBørnehjælpsdagen i […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges