Selchaus Legat for Holbæk Amt

Selchaus Legat for Holbæk Amt At vedligeholde gravsteder på Sæby kirkegård. Støtte til trængende, der har været ansat på Selchausdal Gods. Til personer i økonomisk vanskelige kår i det tidligere Vestsjællands amt til hjælp til underhold, ferie- og rekreationsophold, hvortil der ikke eller ikke i tilstrækkeligt omfang kan ydes støtte fra det offentlige. Legatet kan… Fortsæt læsning af Selchaus Legat for Holbæk Amt

Sct. Georgs Gildefonden i Holbæk

Sct. Georgs Gildefonden i Holbæk Bistand til børne- og ungdomsarbejde blandt de uniformerede korps i Holbæk, bistand til socialt og humanitært arbejde fortrinsvis i Holbæk kommune, samt forestå driften af Stokkebjerglejren. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Udgivet
Kategoriseret som Kultur Mærket

Holbæk Murer- og Tømrermesterforening

Holbæk Murer- og Tømrermesterforening Til unge murer- og snedker-/tømrersvende, som søger videregående uddannelse inden for faget eller hertil beslægtede. Det er en forudsætning, at ansøger er uddannet hos en af mesterforeningens medlemmer. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Holbæk Amts Plejehjemsforenings Legat

Holbæk Amts Plejehjemsforenings Legat Yder hjælp til børn og unge til uddannelse, fortrinsvis sådanne som er eller har været under Holbæk Amts Plejehjemsforenings Forsorg og dernæst børn og unge fra ubemidlede hjem eller plejehjem i Holbæk amt. Endvidere til institutioner til fremme af deres formål vedrørende børneforsorgen. Der uddeles årligt ca. 10.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Hjælpekassen for Frimurerbrødre i Holbæk og Omegn

Hjælpekassen for Frimurerbrødre i Holbæk og Omegn Til trængende medlemmer, med mindst 1 års medlemskab, eller deres efterladte. Hvis ingen sådanne findes, kan der ydes hjælp til andre indenfor hjælpekassens opland.Den samlede uddeling er e fter men, kun for medlemmer eller deres enker. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]