Sct. Georgs Gildernes Fond, Holstebro

Sct. Georgs Gildernes Fond, Holstebro Støtte til løsning af sociale, kulturelle og humanitære opgaver, fortrinsvis blandt børn og unge i Holstebro-området. Yderligere oplysninger: For at konkretisere fundatsens bredt formulerede formålsparagraf har bestyrelsen vedtaget at følge nedenstående retningslinier for fondens virke: 1) Fondens midler anvendes primært i Holstebro Gildernes geografiske dækningsområde. 2) Tilskud kan ikke ydes… Fortsæt læsning af Sct. Georgs Gildernes Fond, Holstebro

Holstebro byråds Legat til fremme af internationalt samarbejde og forståelse

Holstebro byråds Legat til fremme af internationalt samarbejde og forståelse Renterne anvendes til støtte til personer, der i kortere eller længere tid tager ophold i udlandet i anledning af uddannelse eller efteruddannelse samt deltagelse i internationalt samarbejde eller internationale arrangementer. Der uddeles årligt ca. 11.500 kr. Legatet uddeles kun til personer, der går eller har… Fortsæt læsning af Holstebro byråds Legat til fremme af internationalt samarbejde og forståelse

Læderhandler Peter Thorups Legat til videreuddannelse for unge handelsmænd i Holstebro

Læderhandler Peter Thorups Legat til videreuddannelse for unge handelsmænd i Holstebro Til unge mænd og kvinder under uddannelse fra Holstebro by og opland, og som har vist særlig flid m.v. i faget og ikke selv har midler. Der uddeles ca. årligt 3.500 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Fælleslegatet for værdige trængende i Holstebro Kommune

Fælleslegatet for værdige trængende i Holstebro Kommune Renterne uddeles til vanskeligt stillede i Holstebro kommune. Yderligere oplysninger: Ansøgningsfrist annonceres omkring oktober i den lokale dagspresse. Legatet uddeles sammen med andre legater under betegnelsen Julelegat. Ansøgere, som er kommet i betragtning, får besked inden jul. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Fælleslegatet for uddannelse af unge ubemidlede fra Holstebro kommune

Fælleslegatet for uddannelse af unge ubemidlede fra Holstebro kommune At give ubemidlede unge fra Holstebro kommune hjælp til studier eller anden uddannelse. Yderligere oplysninger: Ansøgninger bilægges oplysninger om eksamen, uddannelse, tilhørsforhold til Holstebro kommune m.v. Kan kun søges af personer med tilknytning til Holstebro. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]