Høng Fonden

Høng Fonden Støtte til elever på Høng Gymnasium, herunder delvis friplads til kostelevernes ophold og kulturelle aktiviteter i forbindelse med den grundtvigske folkehøjskoles tradition. Der uddeles årligt ca. 15.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Høng Håndværker-, Handels- og Industriforenings Jubilæumsfond

Høng Håndværker-, Handels- og Industriforenings Jubilæumsfond Støtte til unge menneskers videre uddannelse og dygtiggørelse indenfor håndværk, handel og industri. For at kunne modtage en sådan hjælp skal den pågældende være eller have været tilknyttet H.H.H.I.F.s medlemsvirksomhed. Der uddeles årligt ca. 5.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]