Uddannelsesfonden for Horsens, Gedved og Juelsminde Kommuner

Uddannelsesfonden for Horsens, Gedved og Juelsminde Kommuner a. Elever under uddannelse bosiddende i Horsens, Gedved eller Juelsminde Kommuner, der øger videregående uddannelse på institutioner beliggende i en af disse 3 kommuner eller i uddannelsesøjemed enten har eller ønsker at tage ophold i udlandet (grunduddannelse og gymnasiale uddannelser anses ikke for videregående uddannelser) b. Elever bosiddende… Fortsæt læsning af Uddannelsesfonden for Horsens, Gedved og Juelsminde Kommuner

Restauratør Jens Petersen og hustru Øllegaard Petersens Legat for syge og svage af middelstanden i Horsens købstad

Restauratør Jens Petersen og hustru Øllegaard Petersens Legat for syge og svage af middelstanden i Horsens købstad Renten af legatkapitalen skal tilfalde nærmere beskrevne syge personer over 50 år i Horsens by. Yderligere oplysninger: Legatet kan søges af hæderlige og værdigt trængende gifte eller ugifte mænd og kvinder af middelstanden i Horsens by, som er… Fortsæt læsning af Restauratør Jens Petersen og hustru Øllegaard Petersens Legat for syge og svage af middelstanden i Horsens købstad

Murermester Chr. J. A. Nielsen og Hustru, Dorthea Marie Nielsen, født Goldbecks Legat ved Horsens Tekniske Skole

Murermester Chr. J. A. Nielsen og Hustru, Dorthea Marie Nielsen, født Goldbecks Legat ved Horsens Tekniske Skole Anskaffelse af udstyr m.v. til Horsens Tekniske Skole. Hjælp for elever og lærere ved Horsens Tekniske Skole til studierejser i udlandet. Understøttelse af dygtige elever, evt. ved friplads på kollegium. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Murermester Chr. J. A. Nielsen og Hustru Dorthea Marie Nielsen, f. Goldbecks Legat ved Horsens

Murermester Chr. J. A. Nielsen og Hustru Dorthea Marie Nielsen, f. Goldbecks Legat ved Horsens 1.Til erhvervelse og installation af sådanne instrumenter og apparater af ekstraordinær art, som kan betyde en højnelse af Horsens Tekniske Sko-les standard, og eventuelt til indkøb af kostbare bogværker og lignende 2. Til hjælp for elever, og undtagelsesvis også for… Fortsæt læsning af Murermester Chr. J. A. Nielsen og Hustru Dorthea Marie Nielsen, f. Goldbecks Legat ved Horsens