Horsens Y’s Men’s Club’s hjælpefond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Horsens Y´s Men´s Club´s hjælpefond Støtte ved gaver og tilskud til kristelige og filantropiske opgaver i Vejle Amt. Se også:Vejle Y’s Men’s Club I’s HjælpefondLions Club VråHorsens Folkeblads FondSchurs Fond, HorsensLions Club Søllerød’s ældrefondHorsens Kirkers Sangkorkasse

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Horsens Kommunes Fællesfond af 2007

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Horsens Kommunes Fællesfond af 2007 Fondens årlige afkast uddeles til tilskud til personer, der begrundet i deres alder, helbred eller sociale forhold må betegnes som værdigt trængende personer. Tilskud kan ydes til personer, der er hjemmehørende i Horsens Kommune. Fonden kan desuden anvende beløb til dækning af udgifter til fællesarrangementer på ældrecentre eller til specielle […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Horsens Kommunes Fælleslegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Horsens Kommunes Fælleslegat Støtte økonomisk vanskeligt stillede personer med bopæl i Horsens kommune, endvidere fællesarrangementer på plejehjem og anskaffelse af inventar. Yderligere oplysninger: Portionerne uddeles til økonomisk vanskeligt stillede personer, der har bopæl i Horsens kommune, fortrinsvis enlige kvinder og langvarigt sygdomsramte, som af uforskyldte grunde har behov for støtte af legatet. Horsens byråds sociale […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Horsens Kommunes Uddannelsesfond af 2007

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Horsens Kommunes Uddannelsesfond af 2007 Fondens årlige afkast uddeles til tilskud til unge under uddannelse, der er hjemmehørende i Horsens Kommune, uanset om uddannelsen foregår i Horsens eller andetsteds. Såfremt der ikke er ansøgere med bopæl i kommunen, kan bestyrelsen beslutte at uddele midler til andre ansøgere, der ellers opfylder betingelserne. Legaterne kan tildeles unge […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Horsens Kommunes Uddannelseslegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Horsens Kommunes Uddannelseslegat Legatet uddeles til unge under uddannelse, der er hjemmehørende i Horsens kommune. Yderligere oplysninger: Legatet annonceres i de lokale dagblade. Se også:Lærer Niels H. Pedersen og hustrus Mindelegat, Horsens kommuneHorsens Kommunes FælleslegatHorsens Kommunes Uddannelsesfond af 2007Horsens Handel & Industri’s UddannelseslegatKøbmand Peter Houmanns LegatEtatsråd Just Christian Haurowitz og hustru Bodil Johanne, født Therkelsens […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Horsens Murermesterforenings Pensionskasse

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Horsens Murermesterforenings Pensionskasse Se også:Vejle Bagermesterforenings PensionskasseSvendborg Murermesterforenings understøttelsesfondSchurs Fond, HorsensSlagelse Murermesterforenings UnderstøttelsesfondRingkjøbing Banks funktionærers PensionskasseDet Videnskabelige Fond på Horsens Sygehus

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Horsens Handel & Industri’s Uddannelseslegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Horsens Handel & Industri´s Uddannelseslegat Hjælp til videreuddannelse efter endt uddannelse på en af erhvervsskolerne i Horsens Kommune: Business College Horsens, VIA og Bygholm Landbrugsskole. Fortrinsberettigede er personer, som er født og opvokset i Horsens Kommune. Se også:Horsens Kommunes UddannelseslegatSchurs Fond, HorsensDet Videnskabelige Fond på Horsens SygehusHorsens Kommunes Uddannelsesfond af 2007Lærer Niels H. Pedersen og […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges