Horsens Kommunes Uddannelsesfond af 2007

Horsens Kommunes Uddannelsesfond af 2007 Fondens årlige afkast uddeles til tilskud til unge under uddannelse, der er hjemmehørende i Horsens Kommune, uanset om uddannelsen foregår i Horsens eller andetsteds. Såfremt der ikke er ansøgere med bopæl i kommunen, kan bestyrelsen beslutte at uddele midler til andre ansøgere, der ellers opfylder betingelserne. Legaterne kan tildeles unge… Fortsæt læsning af Horsens Kommunes Uddannelsesfond af 2007

Horsens Kommunes Uddannelseslegat

Horsens Kommunes Uddannelseslegat Legatet uddeles til unge under uddannelse, der er hjemmehørende i Horsens kommune. Yderligere oplysninger: Legatet annonceres i de lokale dagblade. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Horsens Kommunes Fællesfond af 2007

Horsens Kommunes Fællesfond af 2007 Fondens årlige afkast uddeles til tilskud til personer, der begrundet i deres alder, helbred eller sociale forhold må betegnes som værdigt trængende personer. Tilskud kan ydes til personer, der er hjemmehørende i Horsens Kommune. Fonden kan desuden anvende beløb til dækning af udgifter til fællesarrangementer på ældrecentre eller til specielle… Fortsæt læsning af Horsens Kommunes Fællesfond af 2007

Horsens Kommunes Fælleslegat

Horsens Kommunes Fælleslegat Støtte økonomisk vanskeligt stillede personer med bopæl i Horsens kommune, endvidere fællesarrangementer på plejehjem og anskaffelse af inventar. Yderligere oplysninger: Portionerne uddeles til økonomisk vanskeligt stillede personer, der har bopæl i Horsens kommune, fortrinsvis enlige kvinder og langvarigt sygdomsramte, som af uforskyldte grunde har behov for støtte af legatet. Horsens byråds sociale… Fortsæt læsning af Horsens Kommunes Fælleslegat

Horsens Handel & Industri’s Uddannelseslegat

Horsens Handel & Industri´s Uddannelseslegat Hjælp til videreuddannelse efter endt uddannelse på en af erhvervsskolerne i Horsens Kommune: Business College Horsens, VIA og Bygholm Landbrugsskole. Fortrinsberettigede er personer, som er født og opvokset i Horsens Kommune. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Horsens Hospital

Horsens Hospital At give værdige trængende mænd og kvinder husly, varme og forplejning i stiftelsen. Yderligere oplysninger: Ifølge administrator ydes der kun støtte til Horsens Hospital. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]