Sct. Georgs Gilderne i Hørsholm kommunes Hjælpefond af 19. april 1968

Sct. Georgs Gilderne i Hørsholm kommunes Hjælpefond af 19. april 1968 På lokalt plan i Hørsholm Kommune at støtte et eller flere af følgende formål: Aktivt spejderarbejde, upolitisk ungdomsarbejde, sociale eller humanitære opgaver, arbejder for international forståelse, initiativpris. Der uddeles årligt ca. 25.000 kr. i mindre portioner. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Hørsholm Rotary Klub Nordisk Fond

Hørsholm Rotary Klub Nordisk Fond Yder stipendier til nordiske rotarianeres børn til studier i andre nordiske lande. Senere hen at opføre et hus for nordiske rotarianere. Legatportioner a 5.000 kr. Der uddeles årligt ca. 40.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Hørsholm Rotary Klubs Nordiske Fond

Hørsholm Rotary Klubs Nordiske Fond Stipendier til nordiske rotarianeres børn til studier i andre nordiske lande. På længere sigt: Opførelse af et hus for nordiske rotarianere. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]