Stiftelsen Kirkerup Hospital

Stiftelsen Kirkerup Hospital At drive ejendommen Kirkerup Hospital som pensionistbolig med 2 lejligheder, beboerne i Gimling, Kirkerup og Sørbymagle sogne har fortrinsret til lejlighederne. Socialudvalget i Hashøj kommune har indstillingsret ved udlejning af lejlighederne. Ledigt lejemål annonceres i Lokalaviser. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Sct. Jørgens Hospital

Sct. Jørgens Hospital Til kontant hjælp for trængende damer i følgende pastorater: Egense, Øster Skerninge, Tved, Ollerup, Kirkeby, Vor Frue Landsogn i Svendborg, Vester Skerninge, Ulbølle og Hundstrup. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Hovedstadens Sygehusfællesskabs fællesfond til fordel for personale tilknyttet Bispebjerg Hospital, Hvidovre Hospital, Kommunehospitalet, Sct. Hans Hospital ogSundby Hospital, pr. 1. april 1997 Amager Hospital

Hovedstadens Sygehusfællesskabs fællesfond til fordel for personale tilknyttet Bispebjerg Hospital, Hvidovre Hospital, Kommunehospitalet, Sct. Hans Hospital ogSundby Hospital, pr. 1. april 1997 Amager Hospital Fondens udbytte skal anvendes til opmuntring og støtte for økonomisk trængende tidligere og nuværende personale tilknyttet de tidligere københavnske hospitaler. Yderligere oplysninger: Ansøgninger fremsendes med anbefaling af institutionens arbejdsleder og skal… Fortsæt læsning af Hovedstadens Sygehusfællesskabs fællesfond til fordel for personale tilknyttet Bispebjerg Hospital, Hvidovre Hospital, Kommunehospitalet, Sct. Hans Hospital ogSundby Hospital, pr. 1. april 1997 Amager Hospital

Hovedstadens Sygehusfællesskabs fælleslegat til fordel for patienter på følgende tidligere københavnske hospitaler: Bispebjerg Hospital, Hvidovre Hospital, Kommunehospitalet og Sundby Hospital, pr. 1. april 1997 Amager Hosp.

Hovedstadens Sygehusfællesskabs fælleslegat til fordel for personalet tilknytte Bispebjerg Hospital, Hvidovre Hospital, Kommunehospitalet, Sct. Hans Hospital og Sundby Hospital, pr. 1. april 1997 Amager Hospital Til opmuntring og støtte for særligt trængende tidligere og nuværende personale tilknyttet til de tidligere københavnske hospitaler. Der kan årligt uddeles ca. 30.000 kr. Uddelinger til enkeltpersoner kan højst andrage… Fortsæt læsning af Hovedstadens Sygehusfællesskabs fælleslegat til fordel for patienter på følgende tidligere københavnske hospitaler: Bispebjerg Hospital, Hvidovre Hospital, Kommunehospitalet og Sundby Hospital, pr. 1. april 1997 Amager Hosp.