Tipsmidlerne – Puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål

Tipsmidlerne – Puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål Puljen er til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål. Puljen fordeles som engangstilskud til konkrete formål. Af konkrete formål kan nævnes anskaffelse af edb-udstyr og kontormaterialer, udgivelse af pjecer og informationsfoldere og gennemførelse af projekter, kampagner, konferencer m.v., jf. vejledningen til ansøgningen. Tilskud ydes… Fortsæt læsning af Tipsmidlerne – Puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål

Tips- og lottomidler til humanitære og velgørende formål

Tips- og lottomidler til humanitære og velgørende formål Støtte i form af engangstilskud til konkrete formål inden for humanitære, velgørende og andre almennyttige formål. Yderligere oplysninger: Der ydes ikke tilskud til enkeltpersoner og offentlige institutioner/formål Ansøgninger vedlægges eksemplarer af love, vedtægter og revideret regnskab (for det sidst afsluttede regnskabsår), årsberetning, navn og adresse på enten… Fortsæt læsning af Tips- og lottomidler til humanitære og velgørende formål

Ruth Jensens Fond til sociale, kulturelle og humanitære formål i Haderslev kommune

Ruth Jensens Fond til sociale, kulturelle og humanitære formål i Haderslev kommune Støtte til sociale, kulturelle og humanitære formål i Haderslev kommune, herunder formål, der tjener dyrenes beskyttelse. Der uddeles årligt ca. 140.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Loge Nr 73 Svend Fældings Humanitære Fond

Loge nr. 73 Svend Fældings humanitære Fond Til humanitære formål såsom forskning i videnskabeligt øjemed eller til apparatur hertil i Århus amt. Ved eventuel opløsning anvendes formuen til videnskabelig forskning. Der uddeles årligt ca. 20-50.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond til humanitære og kulturelle formål

Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond til humanitære og kulturelle formål At yde støtte i eller uden for Danmark til humanitære og kulturelle formål. Yderligere oplysninger: Fondet yder ikke tilskud til: Formål af udpræget lokal karakter sociale eller medicinske formål bygningsopførelser, rejseudgifter til deltagelse i kongresser o.lign.,- samt til studieformål under ansøgerens uddannelsesperiode. Ansøgninger indsendes… Fortsæt læsning af Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond til humanitære og kulturelle formål

Fonden Til Støtte For Humanitære Formål, Til Fremme Af Forskning og Til Beskyttelse Af Naturmiljøet

Fonden Til Støtte For Humanitære Formål, Til Fremme Af Forskning og Til Beskyttelse Af Naturmiljøet Med rentebærende eller rentefrie lån eller pengegaver at yde støtte til humanitære formål, til fremme af forskningen og til beskyttelse af naturmiljøet over hele verden. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]