Tipsmidlerne – Puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Tipsmidlerne – Puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål Puljen er til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål. Puljen fordeles som engangstilskud til konkrete formål. Af konkrete formål kan nævnes anskaffelse af edb-udstyr og kontormaterialer, udgivelse af pjecer og informationsfoldere og gennemførelse af projekter, kampagner, konferencer m.v., jf. vejledningen til ansøgningen. Tilskud ydes […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Tips- og lottomidler til humanitære og velgørende formål

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Tips- og lottomidler til humanitære og velgørende formål Støtte i form af engangstilskud til konkrete formål inden for humanitære, velgørende og andre almennyttige formål. Yderligere oplysninger: Der ydes ikke tilskud til enkeltpersoner og offentlige institutioner/formål Ansøgninger vedlægges eksemplarer af love, vedtægter og revideret regnskab (for det sidst afsluttede regnskabsår), årsberetning, navn og adresse på enten […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Ruth Jensens Fond til sociale, kulturelle og humanitære formål i Haderslev kommune

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Ruth Jensens Fond til sociale, kulturelle og humanitære formål i Haderslev kommune Støtte til sociale, kulturelle og humanitære formål i Haderslev kommune, herunder formål, der tjener dyrenes beskyttelse. Der uddeles årligt ca. 140.000 kr. Se også:Ruth Jensens DyrefondKong Frederik og Dronning Ingrids Fond til humanitære og kulturelle formålDen Tidligere Haderslev Creditbanks Jubilæumsfond af 1975Ruth og […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Loge Nr 73 Svend Fældings Humanitære Fond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Loge nr. 73 Svend Fældings humanitære Fond Til humanitære formål såsom forskning i videnskabeligt øjemed eller til apparatur hertil i Århus amt. Ved eventuel opløsning anvendes formuen til videnskabelig forskning. Der uddeles årligt ca. 20-50.000 kr. Se også:Direktør Svend Espersens FondWanda og Svend Jarlsbys FondManufakturhandler af Odense Andreas Mathiesen’s og Hustru’s Legat v/loge Nr. 36 […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond til humanitære og kulturelle formål

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond til humanitære og kulturelle formål At yde støtte i eller uden for Danmark til humanitære og kulturelle formål. Yderligere oplysninger: Fondet yder ikke tilskud til: Formål af udpræget lokal karakter sociale eller medicinske formål bygningsopførelser, rejseudgifter til deltagelse i kongresser o.lign.,- samt til studieformål under ansøgerens uddannelsesperiode. Ansøgninger indsendes […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Fonden Til Støtte For Humanitære Formål, Til Fremme Af Forskning og Til Beskyttelse Af Naturmiljøet

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Fonden Til Støtte For Humanitære Formål, Til Fremme Af Forskning og Til Beskyttelse Af Naturmiljøet Med rentebærende eller rentefrie lån eller pengegaver at yde støtte til humanitære formål, til fremme af forskningen og til beskyttelse af naturmiljøet over hele verden. Se også:Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige FondRuth Jensens Fond til sociale, kulturelle og humanitære formål i […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Dansk Samlings sociale og humanitære Fond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Dansk Samlings sociale og humanitære Fond Se også:Ruth Jensens Fond til sociale, kulturelle og humanitære formål i Haderslev kommuneDansk Kvindesamfunds Sociale FondA.S.F.- Dansk Folkehjælps Fond (Københavns Kredsen)Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond til humanitære og kulturelle formålLoge Nr 73 Svend Fældings Humanitære FondDet Bertouch-Lehn’ske Fond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Cirkel-Ordenens Humanitære Fond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Cirkel-Ordenens Humanitære Fond Indsamling af midler til friboliger eller boligtilskud til ældre trængende brødre samt tilskud til Cirkel-Ordenens humanitære arbejde. Se også:Grafia Ordenens JubilæumsfondOdd Fellow Ordenens BørnefondBr. P. Juul Steen og Hustrus MindelegatLoge Nr 73 Svend Fældings Humanitære FondKong Frederik og Dronning Ingrids Fond til humanitære og kulturelle formålDansk Samlings sociale og humanitære Fond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges