Københavns Blikkenslager-, Rør- og Sanitetslaugs Husleje- og Hjælpefond

Københavns Blikkenslager-, Rør- og Sanitetslaugs Husleje- og Hjælpefond Understøttelse i portioner efter bestyrelsens skøn til ældre svagelige medlemmer eller disses enker og ugifte døtre for et år ad gangen efter ansøgning. Yderligere oplysninger: Desuden funktionærer fra lauget eller disses enker. Fondens midler anbringes i en laugs-stiftelse, som søges oprettet. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]