Zonta International Amelia Earhart Fellowship Award

Zonta International Amelia Earhart Fellowship Award Støtte til kvinder, der forsker på rumrelaterede områder såsom astrofysik, astronomi, datakommunikation, fysik, kemi, medicin og ingeniørvidenskab Yderligere oplysninger: Fonden kan søges af kvinder, der har afsluttet studierne og har uddannelse på mindst bachelor-niveau [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

The Sasakawa International Fellowship Fund på Københavns Universitet

The Sasakawa International Fellowship Fund på Københavns Universitet Stipendierne kan søges af kandidat- og ph.d.-studerende indskrevet ved Københavns Universitet til studieophold i udlandet af mindst 5 måneders varighed. Kun internationale studier inden for samfundsvidenskab, jura og humaniora støttes. Det er en forudsætning, at ansøger har opnået en bachelor eller kandidatgrad på ansøgningstidspunktet. Fondets midler kan… Fortsæt læsning af The Sasakawa International Fellowship Fund på Københavns Universitet

International Teaterudveksling

International Teaterudveksling Kunstrådets Scenekunstudvalg uddeler midler til international teaterudveksling, herunder udenlandske gæstespil i Danmark (typisk tilskud til opholdsudgifter og indenlandsk transport) og danske gæstespil i udlandet (typisk tilskud til rejseudgifter). Udvalgte gæstespil fra udlandet skal bl.a. udgøre et alternativ til den danske scene og medvirke til at inspirere både kunstnere og publikum, samt øge kendskabet… Fortsæt læsning af International Teaterudveksling

Folmer Wisti Fonden for International Forståelse

Folmer Wisti Fonden for International Forståelse Medvirke til mellemfolkelig forståelse i folkelige kredse, ungdommen og i provinsområderne i Europa med samfundskultur som hovedemner. I henhold til sin fundats søger Fonden at løse disse opgaver gennem konferencer og studierejser samt til udgivelse af publikationer på hovedsprogene, der sagligt skildrer enkelte eller flere fortrinsvis europæiske regioners udvikling… Fortsæt læsning af Folmer Wisti Fonden for International Forståelse