Samvirkets Studiefond til fordel for Jydsk Børnehaveseminarium og Jydsk Fritidspædagog-Seminarium

Samvirkets Studiefond til fordel for Jydsk Børnehaveseminarium og Jydsk Fritidspædagog-Seminarium Støtte personer, institutioner, foreninger med tilknytning til JPS, f.eks til studierejser, udarbejdelse af lærebøger, forskningsarbejde til fordel for den uddannelse, der ydes på JPS. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Jydsk Pædagog-Seminariums Fond

Jydsk Pædagog-Seminariums Fond Foretage uddelinger af økonomiske midler til gavn for uddannelse af pædagoger ved Jydsk Pædagog-Seminarium og til udvikling af pædagoguddannelsen gennem: 1. Støtte til lærere og studerende ved Jydsk Pædagog-Seminarium, bl.a. til studierejser og 2. Bidrag til udvikling af et godt studiemiljø, fx ved indkøb af kunst. Der uddeles årligt ca. 50.000 kr.… Fortsæt læsning af Jydsk Pædagog-Seminariums Fond

Jydsk Guldsmedeforenings Fond

Jydsk Guldsmedeforenings Fond Støtte til nyudlærte, der ønsker videreuddannelse. Yderligere oplysninger: Legatet uddeles efter ansøgning til en butiks- eller værkstedsguldsmed, som i indeværende år er blevet færdig – til videreuddannelse. Legatet opslås i Guldsmedebladet i forsommeren og uddeles ved Jydsk Guldsmedeforenings Generalforsamling. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Generalkonsul H. Pontoppidans og statskonsulent Niels Pedersens Legat til fremmeaf jydsk mejeribrug m.m.

Generalkonsul H. Pontoppidans og statskonsulent Niels Pedersens Legat til fremmeaf jydsk mejeribrug m.m. Støtte til mejeristers og unge landmænds uddannelse, studieophold, studierejser og til forskellige andre landøkonomiske interesser. Yderligere oplysninger: Legatet kan primært søges til studieophold og studierejser til gavn for dansk landbrug – af unge, der uddanner sig inden for mejeribrug og landbrug. Almindeligvis… Fortsæt læsning af Generalkonsul H. Pontoppidans og statskonsulent Niels Pedersens Legat til fremmeaf jydsk mejeribrug m.m.