Grosserer Thomas og Sophie Skyttes legat for husmødre af borger- og embedsstanden i Jylland

Grosserer Thomas og Sophie Skyttes legat for husmødre af borger- og embedsstanden i Jylland Til husmødre i Jylland, som ikke har råd til selv at bekoste et rekonvalescentophold. Tilskud ydes specielt til kvinder, der har mindreårige hjemmeværende børn. Ansøgningsskema kan rekvireres ved indsendelse af adresseret og frankeret svarkuvert. Der uddeles årligt ca. 30.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER]… Fortsæt læsning af Grosserer Thomas og Sophie Skyttes legat for husmødre af borger- og embedsstanden i Jylland

Det af Foreningen af Købmænd i Jern- og Staalbranchen i Jylland Oprettede Legat

Det af Foreningen af Købmænd i Jern- og Staalbranchen i Jylland Oprettede Legat Til fordel for værdige trængende, forhenværende medlemmer af ovennævnte forening samt ældre, veltjente funktionærer i medlemsvirksomhederne og disses enker og umyndige børn. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Det af Foreningen af Købmænd i Jern- og Stålbranchen i Jylland oprettede Legat af 15. juli 1935

Det af Foreningen af Købmænd i Jern- og Stålbranchen i Jylland oprettede Legat af 15. juli 1935 Legat til fordel for værdige trængende forhenværende medlemmer af ovennævnte forening samt ældre, veltjente funktionærer i medlemsvirksomhederne og disses enker og umyndige børn. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]