Kirke Hyllinge Idrætsforenings Jubilæumsfond

Kirke Hyllinge Idrætsforenings Jubilæumsfond Styrke og fremme idræts- og kulturlivet i Kirke-Hyllinge Idrætsforening, specielt ungdomarbejdet, yde økonomisk støtte til arrangementer, aktiviteter, særlige rekvisitmaterialekøb, tilskud kursusophold, forsøgsordninger. Kan kun søges af afdelinger i Kirke Hyllinge Idrætsforening. Der uddeles årligt ca. 40.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Gårdejer Niels Martin Ravnsborgs Legat til fordel for Klejs Kirke og beboerne i Klejs kirkedistrikt (Fond)

Gårdejer Niels Martin Ravnsborgs Legat til fordel for Klejs Kirke og beboerne i Klejs kirkedistrikt (Fond) At uddele legater i overensstemmelse med fundatsens paragraf 2, bl.a. til kulturelle formål, foreninger, kirkelige bevægelser samt til børn og unge i Klejs kirkedistrikt. Yderligere oplysninger: Ifølge legatets fundats kan der ydes støtte til følgendeformål: 1. Til kulturelle formål,… Fortsæt læsning af Gårdejer Niels Martin Ravnsborgs Legat til fordel for Klejs Kirke og beboerne i Klejs kirkedistrikt (Fond)

Gårdejer Niels Martin Ravnsborgs Legat til fordel for Klejs Kirke og beboerne i Klejs Kirkedistrikt

Gårdejer Niels Martin Ravnsborgs Legat til fordel for Klejs Kirke og beboerne i Klejs Kirkedistrikt Til kulturelle formål, foreninger, kirkelige bevægelser samt til børn og unge i Klejs kirkedistrikt, der er under uddannelse. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Fonden til fremme af børne- og ungdomsarbejdet ved Ny Kirke i Nordbyen Slagelse Sct. Mikkels sogn

Fonden til fremme af børne- og ungdomsarbejdet ved Ny Kirke i Nordbyen Slagelse Sct. Mikkels sogn Erhvervelse af grund og opførelse af ungdomshus i tilknytning til Slagelse Sct. Mikkels sogns ny kirke i Nordbyen – støtte og fremme ungdomsarbejdet, som knytter sig til kirkesagen i Nordbyen. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]