Mindefonden for skovrider, godsforvalter A.R. Hansen, Halsted Kloster

Mindefonden for skovrider, godsforvalter A.R. Hansen, Halsted Kloster Støtte til skovbrugsstuderende eller skovbrugskandidater, specielt til studierejser efter bestået eksamen. Støtte udes fortrinsvis til studerende eller kandidater med henblik på videreuddannelse indenfor det skovbrugsøkonomiske område. Såfremt svar ønskes, bedes vedlagt frankeret returkuvert med 4,50 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Gisselfeld Kloster

Gisselfeld Kloster Kun døtre af danske adelige familier eller døtre af mænd, som har rang i de tre første rangklasser, kan optages i klosteret. Gisselfeld klosters formål er udbetaling af hævninger til indskrevne konventualinder indtil de bliver gift eller dør. Indskud 3.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Duebrødre Kloster

Duebrødre Kloster At stille boliger til rådighed for personer, der har behov for at have de betryggende forhold, og som ønsker at indgå i det fællesskab, som bolig i stiftelsen medfører. I stiftelsen kan normalt kun optages personer, der er fyldt 50 år, men ikke 75 år (boligerne tildeles fortrinsvis pensionister i alderen 60-70 år).… Fortsæt læsning af Duebrødre Kloster

Christiansdal Kloster

Christiansdal Kloster Afgive et hjem for ældre mænd og kvinder – enlige såvel som par – der har ført et rosværdigt liv, men som i deres mere fremrykkede alder ikke ret vel er i stand til tilstrækkeligt at sørge for sig selv. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]