Køge Borger- og Haandværkerforenings Uddannelsesfond

Køge Borger- og Haandværkerforenings Uddannelsesfond Uddannelse af håndværkere og teknikere. Hjælp til forskning vedrørende håndværk og industri. Oplysningsarbejde vedrørende håndværk og industri. Ansøgere med bopæl i Køge eller med tilknytning til Køge har fortrinsret. Ansøgningsskema kan rekvireres hos Flemming Christensen, Brogade 14. 4600 Køge. Der uddeles årligt ca. 45.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Køge Fonden

Køge Fonden Primært støtte til de 4 lokalarkiver i Køge Kommune, sekundært til bygningsbevaring. Fonden yder bl.a. støtte til restaurering og vedligeholdelse af gamle bygninger af kulturhistorisk værdi i Køge kommune, navnlig hvor ejeren ikke selv kan udrede de dermed forbundne udgifter. I særlige tilfælde kan fonden erhverve sådanne bygninger. Fonden kan desuden i samarbejde… Fortsæt læsning af Køge Fonden

Køge Kommunes Uddannelseslegat

Køge Kommunes Uddannelseslegat Støtte for en hver form for videre uddannelse, efter at folkeskoleuddannelse eller anden almindelig skoleuddannelse er afsluttet. Vedligeholdelse af Svend Larsen og hustrus familiegravsteder i Lellinge og Bjæverskov. Yderligere oplysninger: Legatet i praksis kun til ansøgere med tilknytning til Køge kommune. Annoncering af legatet sker i de lokale blade først i november… Fortsæt læsning af Køge Kommunes Uddannelseslegat

Fælleslegatet for Værdige trængende i Køge Kommune

Fælleslegatet for Værdige trængende i Køge Kommune Yder støtte til enkeltpersoner eller familier, der er økonomisk vanskeligt stillede, og hvor understøttelse ikke har kunnet opnås gennem den sociale lovgivning eller fra andre understøttelsesfonds. Ansøger skal have bopæl i Køge Kommune. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Christian Laurits Jørgensens Legat ved Køge Haandværkerklub 4600 Køge

Christian Laurits Jørgensens Legat ved Køge Haandværkerklub 4600 Køge Legatydelser til medlemmer af Køge Haandværkerklub eller efterladte som på grund af alder, sygdom, nød eller lignende anses berettiget hertil. Evt. etablering af klubbygning med friboliger for ældre medlemmer. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]