Køge Borger- og Haandværkerforenings Uddannelsesfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Køge Borger- og Haandværkerforenings Uddannelsesfond Uddannelse af håndværkere og teknikere. Hjælp til forskning vedrørende håndværk og industri. Oplysningsarbejde vedrørende håndværk og industri. Ansøgere med bopæl i Køge eller med tilknytning til Køge har fortrinsret. Ansøgningsskema kan rekvireres hos Flemming Christensen, Brogade 14. 4600 Køge. Der uddeles årligt ca. 45.000 kr. Se også:Christian Laurits Jørgensens Legat […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Køge Fonden

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Køge Fonden Primært støtte til de 4 lokalarkiver i Køge Kommune, sekundært til bygningsbevaring. Fonden yder bl.a. støtte til restaurering og vedligeholdelse af gamle bygninger af kulturhistorisk værdi i Køge kommune, navnlig hvor ejeren ikke selv kan udrede de dermed forbundne udgifter. I særlige tilfælde kan fonden erhverve sådanne bygninger. Fonden kan desuden i samarbejde […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Køge Kommunes Uddannelseslegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Køge Kommunes Uddannelseslegat Støtte for en hver form for videre uddannelse, efter at folkeskoleuddannelse eller anden almindelig skoleuddannelse er afsluttet. Vedligeholdelse af Svend Larsen og hustrus familiegravsteder i Lellinge og Bjæverskov. Yderligere oplysninger: Legatet i praksis kun til ansøgere med tilknytning til Køge kommune. Annoncering af legatet sker i de lokale blade først i november […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Køge Sømandsforenings Legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Køge Sømandsforenings Legat Støtte til medlemmerne af den opløste ´Køge Sømandsforening´ disses enker eller efterladte børn, samt bidrag til Foreningen til Søfartens Fremme. Yderligere oplysninger: Der ydes kun støtte til ovennævnte Se også:Christian Laurits Jørgensens Legat ved Køge Haandværkerklub 4600 KøgeKøge Borger- og Haandværkerforenings UddannelsesfondSID-Køges SocialfondKøge FondenBrandmester Carl Ejnar Theodor Carlson og Hustrus LegatKøge Kommunes […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Fælleslegatet for Værdige trængende i Køge Kommune

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Fælleslegatet for Værdige trængende i Køge Kommune Yder støtte til enkeltpersoner eller familier, der er økonomisk vanskeligt stillede, og hvor understøttelse ikke har kunnet opnås gennem den sociale lovgivning eller fra andre understøttelsesfonds. Ansøger skal have bopæl i Køge Kommune. Se også:Fælleslegat for værdige trængende i Køge KommuneFælleslegatet for værdige trængende i Suså KommuneKøge FondenAldershvile-FondenBrandmester […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Fælleslegat for værdige trængende i Køge Kommune

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Fælleslegat for værdige trængende i Køge Kommune Støtte for enkeltpersoner eller familier, der er økonomisk vanskeligt stillede, og hvor understøttelse ikke har kunnet opnås gennem den sociale lovgivning eller fra andre understøttelsesfonds. Se også:Fælleslegatet for Værdige trængende i Køge KommuneFælleslegat for værdigt trængende i Skovbo KommuneFælleslegat for vanskeligt stillede i Frederiksværk-Hundested KommuneFælleslegat for værdige trængende […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Christian Laurits Jørgensens Legat ved Køge Haandværkerklub 4600 Køge

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Christian Laurits Jørgensens Legat ved Køge Haandværkerklub 4600 Køge Legatydelser til medlemmer af Køge Haandværkerklub eller efterladte som på grund af alder, sygdom, nød eller lignende anses berettiget hertil. Evt. etablering af klubbygning med friboliger for ældre medlemmer. Se også:Køge Borger- og Haandværkerforenings UddannelsesfondSID-Køges SocialfondFælleslegat for værdige trængende i Køge KommuneFælleslegatet for Værdige trængende i […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges