Ungdommens Studiefond, Kolding

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Ungdommens Studiefond, Kolding Bevilges som legat til unge studerende under 25 år på en videregående uddannelse af mindst 3 års varighed, hvis forældre er hjemmehørende i Kolding. Ansøgningsskema kan udskrives fra hjemmeside. Se også:Ungdommens StudiefondErhvervsklubben Kolding, Kolding Handel & Håndværk SamlingslegatetUngdommens Studiefond, FredericiaForskning-, studie- og udviklingsfonden ved Handelshøjskole Syd, Kolding (HHS-Fonden Kolding)Fællesfond til fordel for […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Sygelegatet for de 8 sogne – Sønder Bjært, Vonsild, Dalby, Sønder Stenderup, Vejstrup, Hejls, Taps og Ødis sogne i Kolding Kommune

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Sygelegatet for de 8 sogne – Sønder Bjært, Vonsild, Dalby, Sønder Stenderup, Vejstrup, Hejls, Taps og Ødis sogne i Kolding Kommune 1) Legatportioner à kr. 2.500 som hjælp til og under sygdomsbehandling eller til kur- og rekonvalescensophold i ind- og udland, eller som hjælp til proteser og andre tekniske hjælpemidler. Kan indsendes af patienten selv, […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Stiftelse for Foreningen af Håndværkere og Industridrivende i Kolding Clemensgade 2-6, 6000 Kolding

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Stiftelse for Foreningen af Håndværkere og Industridrivende i Kolding Clemensgade 2-6, 6000 Kolding Pensionistlejligheder til værdigt trængende medlemmer af Foreningen af Håndværkere og Industridrivende, samt unge under uddannelse. Yderligere oplysninger: Andre pensionister kan også tildeles lejlighed. Se også:Foreningen af Håndværkere og Industridrivende i Koldings Samlingslegat (Fond)Konsul Christian Frederik Effs Stiftelse under Kolding HandelsforeningErhvervsklubben Kolding, Kolding […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Hjælpefonden for Aktieselskabet Nordisk Solar Co., Kolding’s medarbejdere

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Hjælpefonden for Aktieselskabet Nordisk Solar Co., Kolding´s medarbejdere At yde hjælp til selskabets medarbejdere, deres enker og børn. Se også:Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni’s understøttelses Fond IIAktieselskabet Nordisk Solar Compagni’s understøttelsesfondHjælpefonden for F.L. BieUnderstøttelsesfondet for tidligere medarbejdere i Aktieselskabet Jens Villadsens FabrikerHjælpekassen for Nordisk Gummi & Guttapercha Co. A/S’s MedarbejdereHjælpefonden for Medarbejdere i Grenaa-Hundested Linien A/S

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Kreaturekspeditør Jens Holms Legat til fordel for Selskabet Børnenes Vel i Kolding købstad

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Kreaturekspeditør Jens Holms Legat til fordel for Selskabet Børnenes Vel i Kolding købstad Til fremme af Selskabet Børnenes Vel´s almindelige formål. Kan kun søges af institutioner i Kolding Kommune. Se også:Kreaturekspeditør Jens Holms Legat til fordel for værdigt trængende i Taulov sogn, BørupJens Holms BiblioteksfondForskning-, studie- og udviklingsfonden ved Handelshøjskole Syd, Kolding (HHS-Fonden Kolding)Fællesfond til […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Konsul Chr. Eff’s Repræsentationsfond tilhørende Kolding Handelsstandsforening

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Konsul Chr. Eff´s Repræsentationsfond tilhørende Kolding Handelsstandsforening Se også:Konsul Christian Frederik Effs Stiftelse under Kolding HandelsforeningKonsul Poul Korchs FondFamilien Trojels RepræsentationsfondErhvervsklubben Kolding, Kolding Handel & Håndværk SamlingslegatetUngdommens Studiefond, KoldingForskning-, studie- og udviklingsfonden ved Handelshøjskole Syd, Kolding (HHS-Fonden Kolding)

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Konsul Christian Frederik Effs Stiftelse under Kolding Handelsforening

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Konsul Christian Frederik Effs Stiftelse under Kolding Handelsforening Tildeling af friboliger til værdige trængende nu- eller forhenværende medlemmer af Kolding Handelsstandsforening, evt. til andre kvalificerede ansøgere. Se også:Stiftelse for Foreningen af Håndværkere og Industridrivende i Kolding Clemensgade 2-6, 6000 KoldingKonsul Chr. Eff’s Repræsentationsfond tilhørende Kolding HandelsstandsforeningForsvarsbrødrenes StiftelseErhvervsklubben Kolding, Kolding Handel & Håndværk SamlingslegatetKolding Handelsstandsforenings understøttelsesfondUngdommens […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Kolding Gymnasiums Venner

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Kolding Gymnasiums Venner Legater til skolens elever og rentefri lån til dimittender fra Kolding Gymnasium, som har behov for økonomisk støtte. Samme person kan komme i betragtning flere gange. Ansøgningsblanketter fås på skolen eller rekvireres telefonisk. Der uddeles årligt ca. 50.000 kr. Det er kun de rentefri lån, der kan søges. Se også:Forskning-, studie- og […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Kolding Handelsstandsforenings understøttelsesfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Kolding Handelsstandsforenings understøttelsesfond Se også:Roskilde Handelsstandsforenings UnderstøttelsesfondOdense Handelsstandsforenings UnderstøttelsesfondSønderborg Handelsstandsforenings Uddannelses- og UnderstøttelsesfondErhvervsklubben Kolding, Kolding Handel & Håndværk SamlingslegatetUngdommens Studiefond, KoldingGraasten Handelsstandsforenings Jubilæumsfond af 1959

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Kolding Købmandsskoles Fælleslegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Kolding Købmandsskoles Fælleslegat Se også:Fælleslegat for værdigt trængende i Kolding KommuneErhvervsklubben Kolding, Kolding Handel & Håndværk SamlingslegatetUngdommens Studiefond, KoldingForskning-, studie- og udviklingsfonden ved Handelshøjskole Syd, Kolding (HHS-Fonden Kolding)Kolding Gymnasiums VennerGrosserer Sophus Napoleon Meyers Fond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges