Ungdommens Studiefond, Kolding

Ungdommens Studiefond, Kolding Bevilges som legat til unge studerende under 25 år på en videregående uddannelse af mindst 3 års varighed, hvis forældre er hjemmehørende i Kolding. Ansøgningsskema kan udskrives fra hjemmeside. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Sygelegatet for de 8 sogne – Sønder Bjært, Vonsild, Dalby, Sønder Stenderup, Vejstrup, Hejls, Taps og Ødis sogne i Kolding Kommune

Sygelegatet for de 8 sogne – Sønder Bjært, Vonsild, Dalby, Sønder Stenderup, Vejstrup, Hejls, Taps og Ødis sogne i Kolding Kommune 1) Legatportioner à kr. 2.500 som hjælp til og under sygdomsbehandling eller til kur- og rekonvalescensophold i ind- og udland, eller som hjælp til proteser og andre tekniske hjælpemidler. Kan indsendes af patienten selv,… Fortsæt læsning af Sygelegatet for de 8 sogne – Sønder Bjært, Vonsild, Dalby, Sønder Stenderup, Vejstrup, Hejls, Taps og Ødis sogne i Kolding Kommune

Stiftelse for Foreningen af Håndværkere og Industridrivende i Kolding Clemensgade 2-6, 6000 Kolding

Stiftelse for Foreningen af Håndværkere og Industridrivende i Kolding Clemensgade 2-6, 6000 Kolding Pensionistlejligheder til værdigt trængende medlemmer af Foreningen af Håndværkere og Industridrivende, samt unge under uddannelse. Yderligere oplysninger: Andre pensionister kan også tildeles lejlighed. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Kolding Gymnasiums Venner

Kolding Gymnasiums Venner Legater til skolens elever og rentefri lån til dimittender fra Kolding Gymnasium, som har behov for økonomisk støtte. Samme person kan komme i betragtning flere gange. Ansøgningsblanketter fås på skolen eller rekvireres telefonisk. Der uddeles årligt ca. 50.000 kr. Det er kun de rentefri lån, der kan søges. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]