Kolding tekniske Skoles Jubilæumsfond

Kolding tekniske Skoles Jubilæumsfond Støtte til nuværende elever og studerende på HANSENBERG til videregående uddannelse eller til praktiske projekter. Ansøgningsskema fås ved henvendelse i receptionen eller på mail. Der uddeles årligt ca. 20.000 kr. i portioner á kr. 1.000-5.000 – i særligt tilfælde dog større beløb. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Forskning-, studie- og udviklingsfonden ved Handelshøjskole Syd, Kolding (HHS-Fonden Kolding)

Forskning-, studie- og udviklingsfonden ved Handelshøjskole Syd, Kolding (HHS-Fonden Kolding) Økonomisk støtte til studie- og forskningsprojekter i HHS honorere nationale og internationale gæstelærer. Legater til studerende og dimittender med fremragende resultater og/eller initiativ til fremme af videreudvikling. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Fælleslegat for værdigt trængende i Kolding Kommune

Fælleslegat for værdigt trængende i Kolding Kommune Yder støtte til værdigt trængende i Kolding Kommune. Uddeles fortrinsvis til personer med lav indtægt og uden formue, som på grund af sygdom eller anden uforudset begivenhed, der er opstået uden egen indflydelse, er kommet i en trangssituation. Årsagen til at legatet søges skal oplyses på ansøgningsskemaet. Ansøgningsskemaer… Fortsæt læsning af Fælleslegat for værdigt trængende i Kolding Kommune

Fællesfond til fordel for beskæftigede i Håndværksfagene i Kolding

Fællesfond til fordel for beskæftigede i Håndværksfagene i Kolding Støtter: 1) unge håndværksmestres etablering og igangsættelse, 2) unge håndværkeres studierejser, uddannelsesrejser, kursusdeltagelse, m.v. både i Danmark og i udlandet, 3) lærlinge i forbindelse med deres uddannelse. 4) områder, der er til gavn for håndværksfagene, herunder uddannelsesinstitutioner til konkrete projekter. Legatet kan kun søges af unge,… Fortsæt læsning af Fællesfond til fordel for beskæftigede i Håndværksfagene i Kolding

Erhvervsklubben Kolding, Kolding Handel & Håndværk Samlingslegatet

Erhvervsklubben Kolding, Kolding Handel & Håndværk Samlingslegatet Uddeling til relevant videreuddannelse (også i udlandet), til studierejser eller til teknisk uddannelse af personer, der har en håndværksmæssig uddannelse. Ansøges efter annoncering i lokale blade. Ansøgere skal have tilknytning til Kolding. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]