Komité for Psykosocial Kræftforskning (Kræftens Bekæmpelse)

Komité for Psykosocial Kræftforskning (Kræftens Bekæmpelse) Støtte til forskning i psykologiske og sociale aspekter ved kræft. Støtte gives til forberedelse, projekt, rejse og stipendier. Ansøgningsfrist og uddelingstidspunkt: Se opslag og/eller Internet. Der uddeles årligt ca. 4,0 millioner kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Erland Richard Frederiksen og Hustrus Legat (fond) for forskning indenfor Kræftens Bekæmpelse

Erland Richard Frederiksen og Hustrus Legat (fond) for forskning indenfor Kræftens Bekæmpelse Fundatsen bestemmer, at støtte kan ydes til Kræftens Bekæmpelses forskning i kræftsygdomme i overensstemmelse med formålet i Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse. Ansøges efter opslag. Ansøgning indsendes i 3 eksemplarer. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Bodil Hamres Legat Aalborg Lokalforening til Kræftens Bekæmpelse

Bodil Hamres Legat Aalborg Lokalforening til Kræftens Bekæmpelse Yder støtte til økonomisk trængende børn og unge, der inden deres 20. år er angrebet af kræft og behandles på radiumstationen eller på børneafdelingen i Ålborg. Kan søges hele året via børneafdelingen. Der uddeles årligt ca. 40.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Bodil Hamres Legat Aalborg Lokalforening til Kræftens Bekæmpelse (800)

Bodil Hamres Legat Aalborg Lokalforening til Kræftens Bekæmpelse (800) Støtte for økonomisk trængende unge, der inden 20. år er angrebet af kræft og behandles på radiumstationen i Ålborg. Yderligere oplysninger: Legatet annonceres ikke, men tilbydes gennem radiumstationen Aalborg. Legatet har hos Kræftens Bekæmpelse nr.: 800. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]