Tipsmidlerne – pulje 8: Kulturelle formål

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Tipsmidlerne – pulje 8: Kulturelle formål Se også:Tipsmidlerne – pulje 19: Pulje til forsknings- og forskningsrelaterede emnerTipsmidlerne – pulje 17: Særlige sociale formålTipsmidlerne – pulje 10.2: Dansk GalopTipsmidlerne – pulje 5: Landsdækkende Oplysningsforbund m.fl.Tipsmidlerne – pulje 10.1: Dansk Travsports CentralforbundTipsmidlerne – pulje 18: Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til sygdomsbekæmpende organisationer

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Skyum-Hørdum Sognes Fond for Kulturelle og Almenvelgørende Formål

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Skyum-Hørdum Sognes Fond for Kulturelle og Almenvelgørende Formål Yde støtte til udbredelsen af idrætslivet – såvel det konkurrencemæssige som det folkelige – i Skyum-Hørdum Sogne. Se også:Viggo Skyum Kierkegård og hustru Thyra Kierkegårds MindelegatSparekassen for Skørpinge Faardrup Sognes LegatHenriette Johanssons mindelegat til fordel for konfirmander og unge i Biersted, Vendsyssel og Hørdum ThyNr. Snede m.fl […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Ruth Jensens Fond til sociale, kulturelle og humanitære formål i Haderslev kommune

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Ruth Jensens Fond til sociale, kulturelle og humanitære formål i Haderslev kommune Støtte til sociale, kulturelle og humanitære formål i Haderslev kommune, herunder formål, der tjener dyrenes beskyttelse. Der uddeles årligt ca. 140.000 kr. Se også:Ruth Jensens DyrefondKong Frederik og Dronning Ingrids Fond til humanitære og kulturelle formålDen Tidligere Haderslev Creditbanks Jubilæumsfond af 1975Ruth og […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


H. C. Andersen-Samfundet i Københavns kulturelle Fond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

H. C. Andersen-Samfundet i Københavns kulturelle Fond At fremme interessen for H. C. Andersens liv og værk og uddele H. C. Andersen-Prisen (prisen kan ikke søges). Kan kun søges til veldefinerede videnskabelige eller kunstneriske projekter. Se også:Petrus Andersens Fond til minde om missionær I. C. Andersen og hustru og sygehuslæge Elias AndersenNiels Andersen og Hustru […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond til humanitære og kulturelle formål

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond til humanitære og kulturelle formål At yde støtte i eller uden for Danmark til humanitære og kulturelle formål. Yderligere oplysninger: Fondet yder ikke tilskud til: Formål af udpræget lokal karakter sociale eller medicinske formål bygningsopførelser, rejseudgifter til deltagelse i kongresser o.lign.,- samt til studieformål under ansøgerens uddannelsesperiode. Ansøgninger indsendes […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Frk. Ingrid Tychsen og Frk. Marie Weibels Legat til Fordel for Kirkelige og Kulturelle Formål

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Frk. Ingrid Tychsen og Frk. Marie Weibels Legat til Fordel for Kirkelige og Kulturelle Formål Se også:Elisabeth Neckelmann og Ingrid Holms Legat til fordel for kvindelige kunstnereGårdejer Niels Martin Ravnsborgs Legat til fordel for Klejs Kirke og beboerne i Klejs kirkedistrikt (Fond)Gårdejer Niels Martin Ravnsborgs Legat til fordel for Klejs Kirke og beboerne i Klejs […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Fonden af 28. februar 1970 til støtte for kulturelle formål – Forstanderinde Ellen Ib-Hansen og Redaktør Richard G. Nielsens fond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Fonden af 28. februar 1970 til Støtte for kulturelle Formål (Forstanderinde Ellen Ib-Hansen og redaktør Richard G. Nielsens Fond) Støtte til kulturelle formål med særlig vægt på kulturhistorie og topografi samt støtte til naturfredning, miljøbeskyttelse og lignende. Der ydes normalt ikke studiestøtte eller støtte til studierejser. Se også:Ingeborg og Niels Hansen Purreskovs og redaktør, kgl. […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Danske Fiskeres Kulturelle Fond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Danske Fiskeres Kulturelle Fond Yder hjælp til uddannelse af unge fiskere samt tilskud til fremskaffelse af undervisningsmidler til brug ved dygtiggørelse af dansk fiskerungdom. Ansøgningsskema fås på uddannelsesstederne – Fiskeriskolerne, der også skal påtegne/indsende ansøgningerne. Der uddeles årligt ca. 70.000 kr. Se også:Hans Majestæt Kong Frederik IX’ Legat til fordel for danske fiskeres efterladte.Sparekassen Højbys […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Amagerbankens Jubilæumslegat af 14. januar 1978 til fordel for ungdoms- og kulturelle formål på Amager

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Amagerbankens Jubilæumslegat af 14. januar 1978 til fordel for ungdoms- og kulturelle formål på Amager Støtte til ungdommen og ungdomsarbejdet, herunder idrætten og kulturelt arbejde. Yderligere oplysninger: Legaterne kan søges af institutioner, foreninger og grupper, herunder spejdergrupper på Amager. Ansøgning skal indeholde: 1) Institutions/foreningens/gruppens navn samt fulde navn og adresse på den, der fremsender ansøgningen, […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges