Ruth Jensens Fond til sociale, kulturelle og humanitære formål i Haderslev kommune

Ruth Jensens Fond til sociale, kulturelle og humanitære formål i Haderslev kommune Støtte til sociale, kulturelle og humanitære formål i Haderslev kommune, herunder formål, der tjener dyrenes beskyttelse. Der uddeles årligt ca. 140.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond til humanitære og kulturelle formål

Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond til humanitære og kulturelle formål At yde støtte i eller uden for Danmark til humanitære og kulturelle formål. Yderligere oplysninger: Fondet yder ikke tilskud til: Formål af udpræget lokal karakter sociale eller medicinske formål bygningsopførelser, rejseudgifter til deltagelse i kongresser o.lign.,- samt til studieformål under ansøgerens uddannelsesperiode. Ansøgninger indsendes… Fortsæt læsning af Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond til humanitære og kulturelle formål

Fonden af 28. februar 1970 til støtte for kulturelle formål – Forstanderinde Ellen Ib-Hansen og Redaktør Richard G. Nielsens fond

Fonden af 28. februar 1970 til Støtte for kulturelle Formål (Forstanderinde Ellen Ib-Hansen og redaktør Richard G. Nielsens Fond) Støtte til kulturelle formål med særlig vægt på kulturhistorie og topografi samt støtte til naturfredning, miljøbeskyttelse og lignende. Der ydes normalt ikke studiestøtte eller støtte til studierejser. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Danske Fiskeres Kulturelle Fond

Danske Fiskeres Kulturelle Fond Yder hjælp til uddannelse af unge fiskere samt tilskud til fremskaffelse af undervisningsmidler til brug ved dygtiggørelse af dansk fiskerungdom. Ansøgningsskema fås på uddannelsesstederne – Fiskeriskolerne, der også skal påtegne/indsende ansøgningerne. Der uddeles årligt ca. 70.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Amagerbankens Jubilæumslegat af 14. januar 1978 til fordel for ungdoms- og kulturelle formål på Amager

Amagerbankens Jubilæumslegat af 14. januar 1978 til fordel for ungdoms- og kulturelle formål på Amager Støtte til ungdommen og ungdomsarbejdet, herunder idrætten og kulturelt arbejde. Yderligere oplysninger: Legaterne kan søges af institutioner, foreninger og grupper, herunder spejdergrupper på Amager. Ansøgning skal indeholde: 1) Institutions/foreningens/gruppens navn samt fulde navn og adresse på den, der fremsender ansøgningen,… Fortsæt læsning af Amagerbankens Jubilæumslegat af 14. januar 1978 til fordel for ungdoms- og kulturelle formål på Amager