Nordisk Kulturfond

Nordisk Kulturfond Nordisk Kulturfond er et nordisk samarbejdsorgan, der har til opgave at støtte kultursamarbejde i bred forstand mellem de nordiske lande. Fonden uddeler årligt omkring 27 millioner danske kroner til kulturprojekter i Norden eller nordiske projekter uden for Norden. De projekter, som får og har fået støtte, afspejler hele kulturlivet, og omfatter alt fra… Fortsæt læsning af Nordisk Kulturfond

Niels Tøpholms Kulturfond af 1989

Niels Tøpholms Kulturfond af 1989 Støtte til udviklingshæmmedes kulturelle aktiviteter i Københavns område, især Københavns kommune. Kulturel aktivitet forstås i videste forstand, f.eks. kurser, rejser, klubvirksomhed, teater, kunstudøvelse. Personer med pension kan ikke komme i betragtning. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Københavns Kulturfond

Københavns Kulturfond Der ydes støtte til kulturelle arrangemeter indenfor scene-, tone og bildende kunst. Yderligere oplysninger: Arrangementet skal være åbent for offentligheden og finde sted i Københavns Kommune. Fondet skal søges senest 2 måneder før arrangementet finder sted. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Københavns Amts Kulturfond

Københavns Amts Kulturfond At yde tilskud til større kulturelle projekter i Københavns Amt. Yderligere oplysninger: Støtten ydes med udgangspunkt i en række overordnende mål for Københavns Amts indsats på kulturområdet. Det drejer sig om projekter, som har regional interesse, projekter, som eksperimenterer med og videreudvikler de traditionelle kulturmønstre, projekter med internationale bidrag eller/og projekter, som… Fortsæt læsning af Københavns Amts Kulturfond