Sorø Akademis Kulturfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Sorø Akademis Kulturfond At støtte kulturel virksomhed på Sorø Akademis Skole. Legatet søges internt. Se også:Dommer Th. Sanders og hustrus Legat for elever ved Sorø Akademis SkoleDommer Sander og Hustrus Legat for elever ved Sorø Akademis SkoleDistriktskirug Müllers LegatFælleslegatet v. Sorø Akademis Sk., Gommesens, Helms, Chr. Jensens, Sibberns og Wests MindelegatMüllers LegatDet Lyngbeckske Soranerlegat

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Nyborg Private Realskoles Kulturfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Nyborg Private Realskoles Kulturfond Se også:Nyborg Kommunes UddannelseslegatGrindsted Kost- og Realskoles og Grindsted Realskoles Elevforenings JubilæumsfondLæge H J Hansen, Nyborg og Hustrus Mindelegat til økonomisk trængende og syge ogrekonvalescenter i Nyborg Kommune.Fælleslegatet for værdige trængende i Nyborg KommuneNyborg Strand FondenLegatet til videreuddannelse af håndværkere i Nyborg

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Nordisk Kulturfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Nordisk Kulturfond Nordisk Kulturfond er et nordisk samarbejdsorgan, der har til opgave at støtte kultursamarbejde i bred forstand mellem de nordiske lande. Fonden uddeler årligt omkring 27 millioner danske kroner til kulturprojekter i Norden eller nordiske projekter uden for Norden. De projekter, som får og har fået støtte, afspejler hele kulturlivet, og omfatter alt fra […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Niels Tøpholms Kulturfond af 1989

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Niels Tøpholms Kulturfond af 1989 Støtte til udviklingshæmmedes kulturelle aktiviteter i Københavns område, især Københavns kommune. Kulturel aktivitet forstås i videste forstand, f.eks. kurser, rejser, klubvirksomhed, teater, kunstudøvelse. Personer med pension kan ikke komme i betragtning. Se også:Københavns KulturfondLandbrugets KulturfondKøbenhavns Amts KulturfondNordisk KulturfondKøbmandsskolens Københavnske Legater3F’s Medie- og Kulturfond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Margretheskolens Kulturfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Margretheskolens Kulturfond At fremme og stimulere kulturlivet på Margretheskolen. Yderligere oplysninger: Fonden kan udelukkende søges af Margretheskolen. Den samlede årlige legatsum er på 5-10.000 kr. Se også:Førstelærer Johs. G. Høgsvig og hustru Marie Høgsvigs Legat for elever fra MargretheskolenNordisk KulturfondKjems-Fonden, Lokalhistorisk Kulturfond for Viborg, Vejle og Århus amterFørstelærer Johs. G. Høgsvig og hustru Marie Høgsvigs […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Københavns Kulturfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Københavns Kulturfond Der ydes støtte til kulturelle arrangemeter indenfor scene-, tone og bildende kunst. Yderligere oplysninger: Arrangementet skal være åbent for offentligheden og finde sted i Københavns Kommune. Fondet skal søges senest 2 måneder før arrangementet finder sted. Se også:Københavns Amts KulturfondBandens KulturfondNiels Tøpholms Kulturfond af 1989Etly og Jørgen Stjerngrens FondKøbenhavns kommunes legat for værdige, […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Københavns Amts Kulturfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Københavns Amts Kulturfond At yde tilskud til større kulturelle projekter i Københavns Amt. Yderligere oplysninger: Støtten ydes med udgangspunkt i en række overordnende mål for Københavns Amts indsats på kulturområdet. Det drejer sig om projekter, som har regional interesse, projekter, som eksperimenterer med og videreudvikler de traditionelle kulturmønstre, projekter med internationale bidrag eller/og projekter, som […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges