Kjems-Fonden, Lokalhistorisk Kulturfond for Viborg, Vejle og Århus amter

Kjems-Fonden, Lokalhistorisk Kulturfond for Viborg, Vejle og Århus amter At yde økonomisk støtte til udgivelse af lokalhistoriske publikationer i Viborg, Vejle og Århus amter. Yderligere oplysninger: Fonden støtter ikke periodiske publikationer og jubilæums- skrifter. Ansøgning skal være ledsaget af færdigt manuskript samt budget for udgivelsen. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

KAD og SID’s Medie og Kulturfond

KAD og SID´s Medie og Kulturfond Fonden har til formål at støtte kulturelle og mediemæssige aktiviteter:Lokale og centrale initiativer vedrørende historieskrivning, billedkunst, filmproduktion og dias-serier, opsætning af teater- og revyforestillinger samt egnsspil m.m. Fondens midler skal gå til projekter, der har blivende værdi. Det er af afgørende betydning, at initiativer, der støttes, ikke ville blive… Fortsæt læsning af KAD og SID’s Medie og Kulturfond

Forbundet af offentligt Ansattes Kulturfond af 19. marts 1974

Forbundet af offentligt Ansattes Kulturfond af 19. marts 1974 At yde tilskud til oprettelse og drift af de på amatørbasis oprettede teatre, orkestre, sangkor og andre underholdningsgrupper og enkeltpersoner, der er oprettet af og med Forbundet af Offentligt Ansattes medlemmer. Yderligere oplysninger: Fonden yder tilskud til amatørgrupper, der er oprettet af og med Forbundet af… Fortsæt læsning af Forbundet af offentligt Ansattes Kulturfond af 19. marts 1974

Dansk-Færøsk Kulturfond

Dansk-Færøsk Kulturfond Dansk-Færøsk Kulturfond, der er oprettet i 1951, har til formål at fremme den kulturelle forbindelse mellem Færøerne og den øvrige del af det danske rige. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse på nedenstående adresse eller til rigsombudsmanden på Færøerne. Ansøgningsskema downloades på hjemmesiden. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Dansk Kommunal Arbejderforbunds Kulturfond af 19. marts 1974

Dansk Kommunal Arbejderforbunds Kulturfond af 19. marts 1974 At yde tilskud til oprettelse og drift af amatørgrupper samt omkostninger ved at optræde på institutioner. Tilskud ydes til kulturelle formål. Kun tilskud til amatørgrupper, der er oprettet af og med Forbundet af Offentligt Ansattes medlemmer, eller enkeltpersoner, som er medlemmer. Ansøgningsskema rekvireres i den lokale FOA-afdeling.… Fortsæt læsning af Dansk Kommunal Arbejderforbunds Kulturfond af 19. marts 1974

Bandens Kulturfond

Bandens Kulturfond Støtte teateraktiviteter i Danmark. Yderligere oplysninger: Ansøgningsfristen offentliggøres i dagspressen 2 måneder før uddelingsdato. Uddeling finder sted hvert andet år i ulige år, medio året. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Arne Marius Christensens Kulturfond af 1983

Arne Marius Christensens Kulturfond af 1983 Støtte til kulturelle formål i Sønderhald Kommune. Yderligere oplysninger: Ansøgningsfrister efter annoncering medio februar. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]