Zonta Studiefond for yngre kvinder

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Zonta Studiefond for yngre kvinder Fondsmidler kan søges af kvinder, som har gennemført mellemlange uddannelser (3-4 år) indenfor sundhedsvæsenet. Fonden tilgodeser udelukkende ansøgere, som ønsker at gennemføre et specialkursus og/eller studieophold i udlandet for at dygtiggøre sig indenfor eget faglige interesseområde. Kongresdeltagelse støttes ikke. Der kan søges om økonomisk støtte på op til 40.000 kr. […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Zonta International Amelia Earhart Fellowship Award

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Zonta International Amelia Earhart Fellowship Award Støtte til kvinder, der forsker på rumrelaterede områder såsom astrofysik, astronomi, datakommunikation, fysik, kemi, medicin og ingeniørvidenskab Yderligere oplysninger: Fonden kan søges af kvinder, der har afsluttet studierne og har uddannelse på mindst bachelor-niveau Se også:Amelia Earhart Fellowship AwardA. F. U. W. Queensland Freda Bage FellowshipThe Sasakawa International Fellowship […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Sygeplejerske frøken Johanne Fengers Legat for enlige og trængende kvinder i Nykøbing Sjælland

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Sygeplejerske frøken Johanne Fengers Legat for enlige og trængende kvinder i Nykøbing Sjælland Til enlige og trængende kvinder i Nykøbing Sjælland sogn. Legatportioner a mindst 200 kr. Se også:Johanne Nielsine Nygårds Legat for værdigt trængende i Vrå SognNykøbing Mors HospitalLegat for patienter på Amtshospitalet i Nykøbing Sj.Bankdirektør C. E. Nielsen og Hustrus Legat for enlige […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Sparekassen for Hjørring by og omegns Legat for værdigt trængende personer fortrinsvis kvinder

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Sparekassen for Hjørring by og omegns Legat for værdigt trængende personer fortrinsvis kvinder Yder støtte til værdigt trængende personer, fortrinsvis kvinder som ikke nyder alderdomsunderstøttelse, og som har eller har haft fast bopæl i Hjørring by og dens opland. Legatportion à 500 kr. Der uddeles årligt ca. 6.000 kr. Se også:Aalborg Bys og Omegns Sparekasses […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Selskabet, som understøtter ugifte kvinder, hvis kår ikke svarer til deres opdragelse.

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Selskabet, som understøtter ugifte kvinder, hvis kår ikke svarer til deres opdragelse. Se også:Frøken Stinna Jensen-Søholms Legat for ugifte kvinderMaleren H. P. Lindeburgs LegatStiftdame Baronesse Annette Løvenskiolds LegatGrosserer Rasmus Larsen og Hustrus MindelegatGrosserer Gustav Heckshers LegatKgl. Vejer og Måler Bennet Thomsen og Hustrus Legat

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Peter og Julie Lundbyes Legat for værdigt trængende ældre kvinder og mænd

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Peter og Julie Lundbyes Legat for værdigt trængende ældre kvinder og mænd Se også:Karen og C. J. Hoffmanns Mindelegat for værdige trængende ældre Mænd og KvinderMorsø Kommunes Legat for værdige og trængende kvinder og mænd i Morsø KommuneMorsø Kommunes Legat til fordel for værdige og trængende kvinder og mænd i MorsøKommuneKaren og C.J. Hoffmanns Mindelegat […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Olga Thorgils Legat for enlige kvinder i Slagelse Kommune

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Olga Thorgils Legat for enlige kvinder i Slagelse Kommune Legater til enligt stillede kvinder i Slagelse, der enten er døtre af borgere i Slagelse eller har boet i Slagelse i mindst 10 år. Se også:Olga Thorgils LegatFælleslegatet for værdigt trængende i Slagelse KommuneFælleslegatet for uddannelsessøgende i Slagelse kommuneMalermester P. Nielsen og hustrus stiftelse for velagtede […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Morsø Kommunes Legat til fordel for værdige og trængende kvinder og mænd i MorsøKommune

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Morsø Kommunes Legat til fordel for værdige og trængende kvinder og mænd i MorsøKommune Renterne af kapitalen uddeles hvert år til værdigt trængende kvinder og mænd i Morsø kommune. Yderligere oplysninger: Der annonceres hvert år. Se også:Morsø Kommunes Legat for værdige og trængende kvinder og mænd i Morsø KommuneMorsø Kommunes legat for ældre og handicappedeMorsø […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Morsø Kommunes Legat for værdige og trængende kvinder og mænd i Morsø Kommune

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Morsø Kommunes Legat for værdige og trængende kvinder og mænd i Morsø Kommune Til værdigt trængende kvinder og mænd i Morsø kommune. Der uddeles ca. 33.000 kr. Se også:Morsø Kommunes Legat til fordel for værdige og trængende kvinder og mænd i MorsøKommuneMorsø Kommunes legat for ældre og handicappedeMorsø SamvirkeMorsø kommunes LegatMorsø Kommunes Legat for personer, […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Møller Ernst Weis og Hustru Wilhelmine, født Rambechs Legat for enligtstillede kvinder i Århus

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Møller Ernst Weis og Hustru Wilhelmine, født Rambechs Legat for enligtstillede kvinder i Århus Til enligtstillede værdigt trængende kvinder i Århus. Der uddeles årligt ca. 25.000 kr. Legatet kan kun søges efter opslag. Se også:Møller Ernst Weis og hustrus Legat for enligtstillede kvinder i AarhusGodsejer Lagonis LegatfondAndreas og Bertha Weis samt E. M. Weis’ LegatApotheker […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges