Møller Ernst Weis og Hustru Wilhelmine, født Rambechs Legat for enligtstillede kvinder i Århus

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Møller Ernst Weis og Hustru Wilhelmine, født Rambechs Legat for enligtstillede kvinder i Århus Til enligtstillede værdigt trængende kvinder i Århus. Der uddeles årligt ca. 25.000 kr. Legatet kan kun søges efter opslag. Se også:Møller Ernst Weis og hustrus Legat for enligtstillede kvinder i AarhusGodsejer Lagonis LegatfondAndreas og Bertha Weis samt E. M. Weis’ LegatApotheker […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Jenny Elisabeth Blichers Legat for de i Hørning kommune boende værdige og trængende enker og kvinder

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Jenny Elisabeth Blichers Legat for de i Hørning kommune boende værdige og trængende enker og kvinder Legat for de i Hørning kommune boende værdige og trængende enker og kvinder, hvis ægteskab er blevet opløst ved skilsmisse. Se også:Legat for værdige trængende i Hørning KommuneBorgerstiftelsens Fond for ældre, værdige trængende borgere eller deres enker i Roskilde […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Hougaards Legat for ugifte kvinder og enker i Aalborg Købstad

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Hougaards Legat for ugifte kvinder og enker i Aalborg Købstad Uddeling halvårlig til værdige ugifte kvinder eller enker af den dannede klasse, der har kendt bedre dage dage og som bor i Aalborg og er fyldt 50 år. Se også:Frk. Gabels Legat til værdige og trængende syge i AalborgRevisor Poul Sixtus Hingel og ægtefælle Anna […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Helsingør Krisecenter for kvinder

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Helsingør Krisecenter for kvinder Se også:Industriforeningen for Helsingør og Omegns FondIndustriforeningen for Helsingør og OmegnLegat til støtte for cyklesporten i HelsingørLegatet for værdigt trængende borgere i Helsingør kommuneLegat til støtte for cykelsporten i Helsingør KommuneFlidslegatet til elever i folkeskoler og gymnasier

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Harald Meyers og hustru Alexandra og Wolffs Legat for ugifte ubemidlede kvinder

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Harald Meyers og hustru Alexandra og Wolffs Legat for ugifte ubemidlede kvinder Se også:Grosserer Frederik Neergaard Meyers LegatCarl F. Meyers Jubilæumslegat/Johan E. Meyers LegatFrøken Vilhelmine Marie Alexandra Hegners LegatKøbmand i Frederikssund Harald Idel og hustru Frederikke, født Bundes MindelegatPastor Peter Albert Raaschous og hustru Ane Bolene, født Hassagers Legat for ugifte Præstedøtre og PræsteenkerFrøken Stinna […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


H. O. Lange og hustrus Legat til uddannelse for unge mænd og kvinder i Kerteminde

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

H. O. Lange og hustrus Legat til uddannelse for unge mænd og kvinder i Kerteminde Yde hjælp til uddannelse af mænd og kvinder mellem 20 og 30 år, der er opvokset i Kerteminde, og som stadig er hjemmehørende der. Yderligere oplysninger: Som hjemmehørende i Kerteminde skal også den anses, som endnu har sit barndomshjem eller […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Gunver Nielsen Stensmoses Mindefond til fordel for trængende enlige ugifte kvinder over 55 år

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Gunver Nielsen Stensmoses Mindefond til fordel for trængende enlige ugifte kvinder over 55 år Til trængende enlige ugifte kvinder over 55 år, der ikke modtager pension fra stat eller kommune. Ansøgning skal indeholde oplysninger om personlige forhold, herunder helbredsmæssige forhold, adresse, cpr.nr. Oplysningerne skal være bekræftet af en af ansøgeren kendt person. Se også:Frøken Karen […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Legat for uformuende kvinder

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Legat for uformuende kvinder Støtte til uformuende kvinder, som er værdigt trængende. Se også:Det Krampske Legat til understøttelse for uformuende Jomfruer som ønske at Absolvere Examen ArtiumMindelegat for fhv. urmager Lars Peder Nielsen og hustru, født JørgensenV. Laubs LegatSparekassen for Hjørring by og omegns Legat for værdigt trængende personer fortrinsvis kvinderSognepræst Carl Hassager og Hustru […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Lærerinde frk. Inger Jensens Understøttelseslegat for vanskeligt stillede kvinder

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Lærerinde frk. Inger Jensens Understøttelseslegat for vanskeligt stillede kvinder Understøtte vanskeligt stillede kvinder, fortrinsvis kvinder med børn, bosiddende i Svendborg, med større eller mindre kontantbeløb efter legatbestyrelsens skøn. Yderligere oplysninger: Se Svendborg Kommunes Trangslegat Se også:Pensioneret lærerinde frk. Inger Jensens StudielegatKaren Thestrups MindelegatSvendborg Kommunes TrangslegatSpejderhjælpen, Spejdernes Fond til fordel for nødlidende, syge og vanskeligt stillede […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Kong Christian den Niendes og Dronning Louises jubilæumslegat til bedste for trængende kvinder i København

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Kong Christian den Niendes og Dronning Louises jubilæumslegat til bedste for trængende kvinder i København Se også:Kong Christian D. Niendes og Dronning Louises Guldbryllupslegat til Bedste for trængende danske kvinderKong Christian den IX og Dronning Louises JubilæumslegatKong Chr. IX og Dronning Louises GuldbryllupslegatDronning Louises StiftelseHans Majestæt Kong Christian den Tiendes JubilæumslegatDronning Louises Børnehospitals Forskningsfond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges