Jenny Elisabeth Blichers Legat for de i Hørning kommune boende værdige og trængende enker og kvinder

Jenny Elisabeth Blichers Legat for de i Hørning kommune boende værdige og trængende enker og kvinder Legat for de i Hørning kommune boende værdige og trængende enker og kvinder, hvis ægteskab er blevet opløst ved skilsmisse. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

H. O. Lange og hustrus Legat til uddannelse for unge mænd og kvinder i Kerteminde

H. O. Lange og hustrus Legat til uddannelse for unge mænd og kvinder i Kerteminde Yde hjælp til uddannelse af mænd og kvinder mellem 20 og 30 år, der er opvokset i Kerteminde, og som stadig er hjemmehørende der. Yderligere oplysninger: Som hjemmehørende i Kerteminde skal også den anses, som endnu har sit barndomshjem eller… Fortsæt læsning af H. O. Lange og hustrus Legat til uddannelse for unge mænd og kvinder i Kerteminde

Gunver Nielsen Stensmoses Mindefond til fordel for trængende enlige ugifte kvinder over 55 år

Gunver Nielsen Stensmoses Mindefond til fordel for trængende enlige ugifte kvinder over 55 år Til trængende enlige ugifte kvinder over 55 år, der ikke modtager pension fra stat eller kommune. Ansøgning skal indeholde oplysninger om personlige forhold, herunder helbredsmæssige forhold, adresse, cpr.nr. Oplysningerne skal være bekræftet af en af ansøgeren kendt person. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Lærerinde frk. Inger Jensens Understøttelseslegat for vanskeligt stillede kvinder

Lærerinde frk. Inger Jensens Understøttelseslegat for vanskeligt stillede kvinder Understøtte vanskeligt stillede kvinder, fortrinsvis kvinder med børn, bosiddende i Svendborg, med større eller mindre kontantbeløb efter legatbestyrelsens skøn. Yderligere oplysninger: Se Svendborg Kommunes Trangslegat [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Kong Christian D. Niendes og Dronning Louises Guldbryllupslegat til Bedste for trængende danske kvinder

Kong Christian D. Niendes og Dronning Louises Guldbryllupslegat til Bedste for trængende danske kvinder Legatet uddeles til enker eller ugifte døtre (over 45 år) af danske borgere, idet der tages særligt hensyn til ansøgerinder, hvis mænd eller fædre i særlig grad har gjort sig fortjent af det offentlige (stat eller kommune). Legatet bortgives af Hendes… Fortsæt læsning af Kong Christian D. Niendes og Dronning Louises Guldbryllupslegat til Bedste for trængende danske kvinder