Kong Christian D. Niendes og Dronning Louises Guldbryllupslegat til Bedste for trængende danske kvinder

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Kong Christian D. Niendes og Dronning Louises Guldbryllupslegat til Bedste for trængende danske kvinder Legatet uddeles til enker eller ugifte døtre (over 45 år) af danske borgere, idet der tages særligt hensyn til ansøgerinder, hvis mænd eller fædre i særlig grad har gjort sig fortjent af det offentlige (stat eller kommune). Legatet bortgives af Hendes […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Karen og C.J. Hoffmanns Mindelegat for værdige trængende Ældre Mænd og Kvinder, derunder ægtepar i Blågård sogn i København

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Karen og C.J. Hoffmanns Mindelegat for værdige trængende Ældre Mænd og Kvinder, derunder ægtepar i Blågård sogn i København Værdige trængende ældre mænd og kvinder, derunder ægtepar, som har boet i Blågårds sogn i mindst 5 år. Yderligere oplysninger: Kun beboere i Blågård sogn kommer i betragtning. Se også:Karen og C. J. Hoffmanns Mindelegat for […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Karen og C. J. Hoffmanns Mindelegat for værdige trængende ældre Mænd og Kvinder

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Karen og C. J. Hoffmanns Mindelegat for værdige trængende ældre Mænd og Kvinder Værdige trængende ældre mænd og kvinder, derunder ægtepar, som er bosiddende og som har boet i Blågårds sogn i mindst 5 år. Der uddeles ca. 4.000 kr. i portioner a kr. 500. Se også:Karen og C.J. Hoffmanns Mindelegat for værdige trængende Ældre […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Grosserer Holger Petersens Legat til Belønning for Danske Mænd og Kvinder

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Grosserer Holger Petersens Legat til Belønning for Danske Mænd og Kvinder Se også:Grosserer Andreas Petersens JubilæumslegatGrosserer Holger Petersens Legat til fremme af sønderjyske formaalGrosserer Holger Petersens Legat til Fremme af Skandinaviske InteresserGrosserer Holger Laage-Petersen og hustrus Studie- og UddannelseslegatHolger Petersens BoligerHolger Petersens Fond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Frøken Stinna Jensen-Søholms Legat for ugifte kvinder

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Frøken Stinna Jensen-Søholms Legat for ugifte kvinder Støtter ugifte kvinder, hvis kår ikke svarer til deres opdragelse eller til deres tidligere kår i livet, navnlig af sådanne enker eller ugifte kvinder, som har levet i forholdsvis gode kår, medens henholdsvis deres mænd eller fædre levede, men som efter henholdsvis deres mænds eller fædres død er […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Frøken Olga Emilie Marchen Andersens Legat til fordel for Enligt Stillede kvinder

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Frøken Olga Emilie Marchen Andersens Legat til fordel for Enligt Stillede kvinder Se også:Olga Thorgils Legat for enlige kvinder i Slagelse KommuneAnne Kristine Petersens Legat for enligt stillede kvinder i Skærbæk sognKristian Thomsen Jensens Legat til fordel for enligt stillede og værdigt trængende i ThistedOlga Thorgils LegatFrøknerne Haas’ LegatKristian Thomsen Jensens Legat til fordel for […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Frøken Karen Sastrups Legat til fordel for trængende ugifte Selverhvervende kvinder

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Frøken Karen Sastrups Legat til fordel for trængende ugifte Selverhvervende kvinder Til fordel for trængende ugifte, selverhvervende kvinder, og kun til disse. Yderligere oplysninger: Hvis svar om afslag ønskes skal frankeret returkuvert medsendes. Se også:Fru Emilie Gerner-Mikkelsens LegatGunver Nielsen Stensmoses Mindefond til fordel for trængende enlige ugifte kvinder over 55 årFrøken Stinna Jensen-Søholms Legat for […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Førstelærer Antoni Jensen og Hustru Mette Lauridsens Legat for unge studerende mænd og kvinder

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Førstelærer Antoni Jensen og Hustru Mette Lauridsens Legat for unge studerende mænd og kvinder Legatet uddeles til unge mænd og kvinder, der læser til lærereksamen, studentereksamen eller en afsluttende eksamen med en af disse som grundlag. Legatet kan søges af efterkommere efter Antoni Jensen og Mette Lauridsens søskende samt unge mænd og kvinder, født i […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Forstander Richard Petersen og hustru, sygeplejerske fru Gudrun Petersen legat til fordel for uddannelse af kvinder

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Forstander Richard Petersen og hustru, sygeplejerske fru Gudrun Petersen legat til fordel for uddannelse af kvinder Se også:Forstander Richard Petersen og hustru, sygeplejerske fru Gudrun Petersen legat til fordel for uddannelse af mændForstander Richard Petersen og hustru, sygeplejerske fru Gudrun Petersens legat til fordel for dyrenes velHerreekviperingshandler Johannes Petersen og hustru’s LegatJørgen Gottfred Petersen og […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Fonden af 3. november 1973 til støtte for børn og unge og for ensomme gamle kvinder i Hillerød Kommune

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Fonden af 3. november 1973 til støtte for børn og unge og for ensomme gamle kvinder i Hillerød Kommune Støtte for børn og unge, og for ensomme gamle kvinder i Hillerød Kommune. Yderligere oplysninger: Legatet uddeles til: a. Børn og unge, der er opvokset i Hillerød Kommune, til hjælp til uddannelse særligt inden for områder, […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges