Fond til Fordel for Ubemidlede Kvinder over 30 År af Præstestanden i Aalborg Stift og Handels- og Håndværkerstanden i Aalborg By

Fond til Fordel for Ubemidlede Kvinder over 30 År af Præstestanden i Aalborg Stift og Handels- og Håndværkerstanden i Aalborg By Til ubemidlede kvinder over 30 år af præstestanden i Aalborg Stift og Handels- og Håndværkerstanden i Aalborg. Ansøgning skal vedlægges kopi af seneste årsopgørelse. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Eline og Anna Hansens Legat til Uddannelse af unge kvinder i Vejle

Eline og Anna Hansens Legat til Uddannelse af unge kvinder i Vejle Legatets årlige udbytte skal anvendes til understøttelse, til uddannelse af unge kvinder i Vejle, især enlige og døtre af enlige mødre i Vejle. Yderligere oplysninger: Legatet kan kun søges efter avertering i Vejle Amts Folkeblad og Ugeavisen i Vejle hvert år i midten… Fortsæt læsning af Eline og Anna Hansens Legat til Uddannelse af unge kvinder i Vejle

Dorthea Hammers Legat for Forretningsdrivende Kvinder

Dorthea Hammers Legat for Forretningsdrivende Kvinder At yde bidrag til en forretningsdrivende kvinde i Storkøbenhavn. Yderligere oplysninger: Legatet tilfalder fortrinsvis kvinder til hvis forretningsvirksomhed tillige hører industri eller håndværksmæssig virksomhed og kan alene tildeles en forretningsdrivende kvinde i Storkøbenhavn. Legatet er tænkt som driftshjælp til en forretningsdrivende kvinde. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Christian og Ottilia Brorsons Rejselegat for Yngre Videnskabsmænd og -kvinder

Christian og Ottilia Brorsons Rejselegat for Yngre Videnskabsmænd og -kvinder Legatet yder bidrag til studierejser med videnskabeligt formål i udlandet (ikke kongresrejser, el. lign.) Ansøgeren skal have bestået afsluttende eksamen – over bachelorniveau – og må sandsynliggøre videnskabelige kvalifikationer med relevante anbefalinger. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om ansøgerens kvalifikationer, rejsens formål, bestemmelsessted, varighed, budget, det… Fortsæt læsning af Christian og Ottilia Brorsons Rejselegat for Yngre Videnskabsmænd og -kvinder