Købmand N .L. Spangberg og hustrus Legat til unge mænd og kvinders universitetsuddannelse

Købmand N .L. Spangberg og hustrus Legat til unge mænd og kvinders universitetsuddannelse Legatuddeling til mænd og kvinders universitetsuddannelse. Yderligere oplysninger: Til unge mænds og kvinders universitetsuddannelse eller uddannelse ved Polyteknisk Læreanstalt i København. Ansøgningsfrist efter bekendtgørelse i det lokale blad. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Frederik og Marie Beyers Legat for yngre mænds og kvinders uddannelse m.v.

Frederik og Marie Beyers Legat for yngre mænds og kvinders uddannelse m.v. Uddeles til fortrinsvis yngre personer i de under A og B nævnte tilfælde: A. Der agter at uddanne sig til en livsstilling ved handel, håndværk, industri eller videnskab. B. Der ønsker at etablere selvstændig forretning eller virksomhed. C. Der uforskyldt er kommet i… Fortsæt læsning af Frederik og Marie Beyers Legat for yngre mænds og kvinders uddannelse m.v.