Robert Paulsen og Læge Niels Vinther-Paulsens Legat

Robert Paulsen og Læge Niels Vinther-Paulsens Legat Legat til fordel for værdigt trængende farmaceuter eller disses enker i Danmark. Udgifter ved sommerhus i Rågeleje. Yderligere oplysninger: Fonden ejer et sommerhus, som udlejes efter ansøgning til favørpris inden for foreningens medlemskreds. Særlig procedure for højsæsonen. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Læge Mogens Olriks Rejselegat

Læge Mogens Olriks Rejselegat Legatet uddeles efter ansøgning til rejseformål i uddannelsesøjemed til læger ved Bartholin Instituttet Kommunehospitalet og Hvidovre Hospitals patologisk-anatomisk institut. Yderligere oplysninger: Ansøgningsfrist bliver bekendtgjort ved opslag. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Læge Nicolai Nissens Legat for landmandsdøtre fra Skørping Kommune

Læge Nicolai Nissens Legat for landmandsdøtre fra Skørping Kommune Hver legatportion er på kr. 1.000 og ydes som brudeudstyrslegat til landmandsdøtre fra Skørping kommune. Yderligere oplysninger: Legatet kan søges efter annoncering i ugeavisen ´Lokalavisen´ i maj måned. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Læge Povl Carstensens Mindefond

Læge Povl Carstensens Mindefond Yde hjælp til videre uddannelse af vanskeligt stillede børn og unge, som har haft deres skolegang i Esbjerg til minde om læge Povl Carstensen, Esbjerg, der omkom under besættelsen. Yderligere oplysninger: Formålet er støtte til videreuddannelse for lærlinge og studerende med væsentlig tilknytning til Esbjerg (opvækst/skolegang). Ansøgning sker på særlig blanket,… Fortsæt læsning af Læge Povl Carstensens Mindefond