Læge Johannes Bitsch og hustru Agnes Bitschs Mindelegat

Læge Johannes Bitsch og hustru Agnes Bitschs Mindelegat Til medicinske studerende, der har bestået første del af lægevidenskabelig embedseksamen og har dokumenteret et behov for økonomisk bistand. Der uddeles ca. 20 portioner a 7.000 kr. Ansøgningsskema fås ved indsendelse af frankeret svarkuvert eller kan downloades fra hjemmeside. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Læge Johs. Brandt-Jørgensens Familielegat

Læge Johs. Brandt-Jørgensens Familielegat Til værdige descendenter af legatstifterens bedsteforældre, nemlig legatopretterens faders, mægler Johannes Jørgensen, Assens, forældre, fabriksbestyrer Wilhelm August Jørgensen og hustru Cathrine Elisabeth Jørgensen, f. Spliid, der har boet i Viborg, og legatopretterens moders, Marie Cathrine Jørgensen, født Brandt, forældre, skipper Mads Jensen Brandt og hustru Anna Kristine Brandt, født Huusfeldt, der… Fortsæt læsning af Læge Johs. Brandt-Jørgensens Familielegat

Læge Holger Børge og hustru Marie Børge, født Berg’s Mindelegat

Læge Holger Børge og hustru Marie Børge, født Berg´s Mindelegat Hjælp til mænd og kvinder til etablering af hjem eller hjælp til studier eller uddannelse. Yderligere oplysninger: Legatet kan uddeles efter ansøgning til mænd eller kvinder fra Helsinge og omegn – herunder særligt Tibirke sogn, hvor testator virkede som læge – der a) med ægteskabs… Fortsæt læsning af Læge Holger Børge og hustru Marie Børge, født Berg’s Mindelegat

Læge frk. K. Rasmussens Mindelegat over sine forældre gårdejer Jørgen Rasmussen og hustru Else Marie

Læge frk. K. Rasmussens Mindelegat over sine forældre gårdejer Jørgen Rasmussen og hustru Else Marie Støtte lægers sygdomsbekæmpende forskningsarbejde, videreuddannelse samt generelle lægeformål, herunder lægekredsforeningsarbejde, fortrinsvis til læger, der virker i Horsens og Bjerre-Hatting herreder m.v. Yderligere oplysninger: Subsidiært støttes læger med virke i Vejle amt Århus Amt, og endelig Jylland. Yderligere oplysninger kan fås… Fortsæt læsning af Læge frk. K. Rasmussens Mindelegat over sine forældre gårdejer Jørgen Rasmussen og hustru Else Marie

Læge H J Hansen, Nyborg og Hustrus Mindelegat til økonomisk trængende og syge ogrekonvalescenter i Nyborg Kommune.

Læge H J Hansen, Nyborg og Hustrus Mindelegat til økonomisk trængende og syge ogrekonvalescenter i Nyborg Kommune. Årlig nettoindtægt uddeles i legatportioner til fordel for økonomisk trængende og rekonvalescenter i Nyborg Kommune (4 fundatser henlagt til adm. af Nyborg byråds sociale udvalg. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Læge Harriet Møllers Studielegat

Læge Harriet Møllers Studielegat Udbetales for øjeblikket som 100% rentenydelse – herefter med halvdelen til hver af to trængende – fortrinsvis kvindelige – medicinske studerende ved Københavns Universitet. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]