Læge Henrik Larsen og hustru Fanny Charlotte Larsen, født Valentiners Legat

Læge Henrik Larsen og hustru Fanny Charlotte Larsen, født Valentiners Legat Legatets indtægter uddeles i portioner til personer bosiddende i København eller Frederiksberg kommune eller i Slagelse købstad, med kroniske sygdomme, såsom kræft, sukkersyge, leddegigt og lignende. Yderligere oplysninger: Ifølge administrator er navnet ændret til Læge Henrik Larsen og hustrus legat. Legat til personer bosiddende… Fortsæt læsning af Læge Henrik Larsen og hustru Fanny Charlotte Larsen, født Valentiners Legat

Læge Henrik Larsen og Hustru Legat

Læge Henrik Larsen og Hustru Legat Til personer bosiddende i Københavns eller Frederiksberg kommuner eller i Slagelse købstad, der lider af kroniske sygdomme, såsom kræft, sukkersyge, leddegigt og lignende, dog ikke nervesygdomme eller sindssygdomme. Ansøgningsskemaer kan afhentes eller rekvireres skriftligt. Ansøgere, der ikke har hørt fra bestyrelsen medio december, er ikke kommet i betragtning. Ansøgninger… Fortsæt læsning af Læge Henrik Larsen og Hustru Legat

Læge Frk. Else Mogensens Fond

Læge Frk. Else Mogensens Fond Støtte til personer under uddannelse i Fredericia, Kolding og på Fyn ved handel, håndværk og industri samt studerende ved højere læreanstalter indenfor læge- og naturvidenskab i Odense. Ikke til studierejser. Der uddeles ca. 20.000 kr. Legatet kan alene ansøges efter opslag på vedkommende læreanstalter og ellers gennem studievejlederen. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Læge Frk. K. Rasmussens Mindelegat

Læge Frk. K. Rasmussens Mindelegat Støtte i forbindelse med lægers sygdomsbekæmpende forskningsarbejde, videreuddannelse samt generelle lægeformål, herunder lægekredsforeningsarbejde, idet støtten fortrinsvis ydes til læger, der virker i Horsens og Bjerre-Hatting herreder, subsidiært Vejle og Århus amter og endelig Jylland. Yderligere oplysninger kan fås hos Hanne Krabsen. Der uddeles årligt ca. 100.000 kr,. 2/5 uddeles fortrinsvis… Fortsæt læsning af Læge Frk. K. Rasmussens Mindelegat

Læge Dorff Kjeldsen og Hustrus Fond

Læge Dorff Kjeldsen og Hustrus Fond Yder studiehjælp til lægestuderende med studentereksamen eller HF fra Aalborg Katedralskole og med bestået 6. semester. Ansøgningsskemaer kan downloades fra skolens hjemmeside og returneres bilagt eksamensbevis fra Katedralskolen og bevis for bestået 6. semester samt seneste årsopgørelse fra SKAT. Der uddeles årligt ca. 30.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Læge Else Nikolajsens Legat

Læge Else Nikolajsens Legat Til yngre forskere, som er medlemmer af foreningen Kvindelige Akademikere. Midlerne bevilges til et velafgrænset forskningsformål (rejse, materiel, aktiv kongresdeltagelse m.m). Yderligere oplysninger: Ansøgningen må i kort form indeholde projektbeskrivelse og budgetoverslag, samt curriculum vitae og publikationsliste i kopi. Det bedes oplyst om projektet støttes fra anden side. Ansøgningen (og evt.… Fortsæt læsning af Læge Else Nikolajsens Legat

Læge Else Poulsens Mindelegat

Læge Else Poulsens Mindelegat Legatbeløb på ca. 140.000 kr uddeles til støtte af lægevidenskabelig forskning vedr. kroniske infektiøse sygdomme i centralnervesystemet, specielt encephalitis epidemica har fortrinsret ligesom ansøgere med tilknytning til Odense Universitetshospital/Syddansk Universitet vil blive foretrukket. Ansøgningsskema rekvireres fra Direktionen, Tlf. 65 41 13 31. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Læge af Morud P. Sørensen og hustru Camilla, født Haugaards Legat

Læge af Morud P. Sørensen og hustru Camilla, født Haugaards Legat At uddele legatets renter til trængende læger, der er medlemmer af foreningen eller til trængende enker efter eller uforsørgede børn af læger, som ved deres død var medlemmer af foreningen. Såfremt trængende ansøgere ikke findes, kan legatet tildeles lægebørn fra Fyns amt til videre… Fortsæt læsning af Læge af Morud P. Sørensen og hustru Camilla, født Haugaards Legat