Rejselegater til diabetes interesserede læger

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Rejselegater til diabetes interesserede læger Se også:Legatet til støtte for børn og unge med diabetes. Stiftet 1991Tømrermester Axel Kastrup-Nielsen og Hustru Eva Kastrup-Nielsens Legat mod diabetesGynækologisk-obstetrisk NFOG ForskningsfondDiabetesforeningens Fond for Videnskabelig ForskningLønfonden for yngre Lægerrelæge L. Mahlers og overlæge N. R. Blegvads rejselegater for yngre otolaryngologer

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Rejselegat til fordel for læger

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Rejselegat til fordel for læger Rejselegat er for læger inden for hospitalsvæsenet med henblik på i udlandet at erhverve kendskab til nye operationsmetoder eller behandlinger. Der uddeles forventeligt 1-2 legatportioner til et samlet beløb på kr. 100.000,-. Se også:Dermalogs rejselegatAstraZenicas Rejselegat for Danske LungemedicinereAstra Danmarks Rejselegat for Allergologisk PædiatriRejselegat (Tode Legatet) fra Det Medicinske Selskab […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Lønfonden for yngre Læger

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Lønfonden for yngre Læger Udbetaling af løn under sygdom, graviditet, barsel og adoption til underordnede læger. Se også:Ivan og Eyvind Glinckes FondRejselegater til diabetes interesserede lægerMichaelsen Fondens ForskningsstipendierBoligfonden for Læger og disses efterlevende ægtefællerProfessor, dr. med. E. Buschs FødselsdagsfondFonden for Friboliger til Læger og Lægeenker

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Ingeborg Maibølls Fond til Uddannelse af Unge Læger

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Ingeborg Maibølls Fond til Uddannelse af Unge Læger Se også:Ingeborg, Ellen Margrethe og Elisabeth Møllers FondIngeborg Erlangs FondGrosserer C. P. Frederiksens Studielegat for medicinske studenter og unge lægerIngeborg og Viggo Eskesens MindelegatFru Ingeborg Anna Albinus Larsens mindelegatIngeborg og Frede Skovs Fond til Landsforeningen LEV

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Grosserer C. P. Frederiksens Studielegat for medicinske studenter og unge læger

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Grosserer C. P. Frederiksens Studielegat for medicinske studenter og unge læger Støtte til medicinske studenter til studier og til unge læger til videnskabeligt arbejde. Uddeles ca. hvert 3. år. Se også:Ingeborg Maibølls Fond til Uddannelse af Unge LægerCecilius Lyngby Larsens Legat for trængende medicinske studenterGrosserer Niels Alfred Kloch og hustru fru Mariane Kloch, f. Funders […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Forskningsfond for Læger ved Medicinsk-Lungemedicinsk Afdeling 4, Københavns Amts Sygehusvæsen

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Forskningsfond for Læger ved Medicinsk-Lungemedicinsk Afdeling 4, Københavns Amts Sygehusvæsen Se også:Astma-Allergiforeningen for Århus Amts ForskningsfondArbejdsmedicinsk ForskningsfondGynækologisk-obstetrisk NFOG ForskningsfondHedvig Petersens MindelegatFonden for Patienter på Københavns Amts SygehuseUddannelses- og Hjælpefond for Hospitalsmedhjælpere ved Københavns Amts Sygehuse.

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Fonden for Friboliger til Læger og Lægeenker

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Fonden for Friboliger til Læger og Lægeenker Ydelser af friboliger eller huslejehjælp til uarbejdsdygtige, især ældre, læger eller lægeenker, som er i økonomisk trang, eller hjælp til uddannelse af børn af læger, hvor trang til sådan hjælp foreligger. Se også:Boligfonden for Læger og disses efterlevende ægtefællerEllen og Christen Lundsgaards Legat for lægeenkerLønfonden for yngre LægerGuildal […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Efteruddannelsesfonden for Praktiserende Læger i Ribe Amt

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Efteruddannelsesfonden for Praktiserende Læger i Ribe Amt At finansiere deltagelse i efteruddannelseskurser m.v. Primært for medlemmer af Praktiserende Lægers Organisation i Ribe amt. Se også:Praktiserende Lægers Uddannelses- og Udviklingsfond, (PLU)Fonden for Tidsskrift for Praktisk LægegerningPraktiserende Lægers Uddannelses- og UdviklingsfondPraktiserende Tandlægers Organisations HjælpefondKøbenhavns Praktiserende Lægers LaboratoriumRibe Katedralskoles Jubilæumslegat

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Boligfonden for Læger og disses efterlevende ægtefæller

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Boligfonden for Læger og disses efterlevende ægtefæller Yder støtte til nedbringelse af bolig udgifter for læger og disses efterlevende ægtefæller eller samlevere, subsidiært for børn af læger, når trang er til stede. Ansøgningsskema rekvireres fra foreningens hjemmeside Se også:Den Almindelige danske Lægeforenings Fælleslegat til understøttelses- og hjælpeformål indenfor lægestandenFonden for Københavns Konditorlaugs sammenlagte legater til […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Apotheker Christian Fehrs Legat for værdige og trængende enker og uforsørgede børn efter farmaceuter og læger

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Apotheker Christian Fehrs Legat for værdige og trængende enker og uforsørgede børn efter farmaceuter og læger Understøttelse af trængende enker (børn) efter farmaceuter og læger. Kan kun søges efter forudgående avertering i dagblade efter bestyrelsens skøn. Ingen telefoniske henvendelser. Se også:Fonden til understøttelse af trængende enker efter og børn af medl. af PolitidirektørforeningenLæge af Morud […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges