Rejselegat til fordel for læger

Rejselegat til fordel for læger Rejselegat er for læger inden for hospitalsvæsenet med henblik på i udlandet at erhverve kendskab til nye operationsmetoder eller behandlinger. Der uddeles forventeligt 1-2 legatportioner til et samlet beløb på kr. 100.000,-. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Fonden for Friboliger til Læger og Lægeenker

Fonden for Friboliger til Læger og Lægeenker Ydelser af friboliger eller huslejehjælp til uarbejdsdygtige, især ældre, læger eller lægeenker, som er i økonomisk trang, eller hjælp til uddannelse af børn af læger, hvor trang til sådan hjælp foreligger. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Boligfonden for Læger og disses efterlevende ægtefæller

Boligfonden for Læger og disses efterlevende ægtefæller Yder støtte til nedbringelse af bolig udgifter for læger og disses efterlevende ægtefæller eller samlevere, subsidiært for børn af læger, når trang er til stede. Ansøgningsskema rekvireres fra foreningens hjemmeside [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Apotheker Christian Fehrs Legat for værdige og trængende enker og uforsørgede børn efter farmaceuter og læger

Apotheker Christian Fehrs Legat for værdige og trængende enker og uforsørgede børn efter farmaceuter og læger Understøttelse af trængende enker (børn) efter farmaceuter og læger. Kan kun søges efter forudgående avertering i dagblade efter bestyrelsens skøn. Ingen telefoniske henvendelser. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]