Københavns Universitets Lægevidenskabelige fakultetsfond

Københavns Universitets Lægevidenskabelige fakultetsfond Støtte til den lægevidenskabelige del af det sundhedsvidenskabelige fakultets videnskabelige kandidater og studerende til forskning indenfor det lægevidenskabelige område, til rejselegater og til studentersociale formål. Ansøgningsskema udleveres ved personlig henvendelse på fakultetskontoret, eller ved at fremsende frankeret svarkuvert til fakultetskontoret. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Den Lægevidenskabelige Forskningsfond for Storkøbenhavn, Færøerne og Grønland

Den Lægevidenskabelige Forskningsfond for Storkøbenhavn, Færøerne og Grønland Lægevidenskabelig forskning ved sygehuse indenfor fondens område, udført af læger ansat ved disse sygehuse. Yderligere oplysninger: Støtte til kortere orlov, teknisk assistance, f.eks. sekretær- og laboranthjælp, edb-assistance, aflønning af forsøgspersoner samt apparatur. Ansøgning kan kun indgives af overlæger, reservelæger, kliniske samt videnskabelige assistenter (med lægeuddannelse) ansat på… Fortsæt læsning af Den Lægevidenskabelige Forskningsfond for Storkøbenhavn, Færøerne og Grønland