Københavns Universitets Lægevidenskabelige fakultetsfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Københavns Universitets Lægevidenskabelige fakultetsfond Støtte til den lægevidenskabelige del af det sundhedsvidenskabelige fakultets videnskabelige kandidater og studerende til forskning indenfor det lægevidenskabelige område, til rejselegater og til studentersociale formål. Ansøgningsskema udleveres ved personlig henvendelse på fakultetskontoret, eller ved at fremsende frankeret svarkuvert til fakultetskontoret. Se også:Emmy Lange, født Kramps Legat for kvindelige lægevidenskabelige studerendeKøbmand i […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Emmy Lange, født Kramps Legat for kvindelige lægevidenskabelige studerende

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Emmy Lange, født Kramps Legat for kvindelige lægevidenskabelige studerende Til kvindelig fast ansat kandidat på et af Københavns hospitaler. Yderligere oplysninger: Fonden uddeles hvert 2.-3. år. Se også:Københavns Universitets Lægevidenskabelige fakultetsfondKontorchef Rigmor Skades LegatEmmy og Edvard Arnhofs Legat for huslejehjælp til allerfattigste syge i KøbenhavnBilaterale StipendierKonditormester Ferdinand Lange og Hustrus LegatH. O. Lange og hustrus […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Den Lægevidenskabelige Forskningsfond for Storkøbenhavn, Færøerne og Grønland

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Den Lægevidenskabelige Forskningsfond for Storkøbenhavn, Færøerne og Grønland Lægevidenskabelig forskning ved sygehuse indenfor fondens område, udført af læger ansat ved disse sygehuse. Yderligere oplysninger: Støtte til kortere orlov, teknisk assistance, f.eks. sekretær- og laboranthjælp, edb-assistance, aflønning af forsøgspersoner samt apparatur. Ansøgning kan kun indgives af overlæger, reservelæger, kliniske samt videnskabelige assistenter (med lægeuddannelse) ansat på […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Bagermester F. Helles Fond til fordel for det lægevidenskabelige fakultet ved Aarhus Universitet

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Bagermester F. Helles Fond til fordel for det lægevidenskabelige fakultet ved Aarhus Universitet Se også:Bagermester August H. Jensen og Hustrus LegatWilliam Nielsens FondDirektør M. C. Holst’s Legat til fordel for Aarhus UniversitetLæge Nicolaj Johannes Krogsgaard og Hustru Else Krogsgaards MindelegatJurrådets Fond, Aarhus UniversitetFeriefonden af 1979 for medarbejdere ved Aarhus Universitet

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges