Understøttelsesfonden for lærere og funktionærer, der har virket ved skoler under Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse

Understøttelsesfonden for lærere og funktionærer, der har virket ved skoler under Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse Understøttelse til lærere og funktionærer, der er eller har været ansat på HHK. eller NBCBC. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Understøttelsesfonden for enker og børn af lærere i Den Danske Folkeskole

Understøttelsesfonden for enker og børn af lærere i Den Danske Folkeskole Støtter: a) enker efter lærere i folkeskolen, som ved sygdom eller på anden måde er vanskeligt stillede, b) ugifte børn, fortrinsvis døtre, af lærere i folkeskolen, når den af forældrene, der er lærer, er død, og børnene har behov for økonomisk støtte. Det må… Læs mere Understøttelsesfonden for enker og børn af lærere i Den Danske Folkeskole

Th. Langs og A. Høltzermanns Studiefond for Lærerinder og Lærere m.fl. ved Th. Langs Skole i Silkeborg

Th. Langs og A. Høltzermanns Studiefond for Lærerinder og Lærere m.fl. ved Th. Langs Skole i Silkeborg Til lærere, herunder lærerrådet, ved Th. Langs Skole i Silkeborg til praktiske og teoretiske studieformål. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Søskende Anders, Peter, Martine og Cathrine Jensens Legat for enligt stillede ugifte døtre af præster, lærere og landmænd af den dannede klasse i Fyns stift

Søskende Anders, Peter, Martine og Cathrine Jensens Legat for enligt stillede ugifte døtre af præster, lærere og landmænd af den dannede klasse i Fyns stift Uddeling af legatportioner på 2.000 kr. til enligt stillede døtre af præster, lærere og landmænd af den dannede klasse i Fyns stift. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

PL-Legatet, Legatet for lærere ved de private seminarier

PL-Legatet, Legatet for lærere ved de private seminarier Støtte til løsning af særlige opgaver til gavn for lærere ved de private seminarier, herunder forsøgs- og udviklingsarbejde. Støtte til tjenestemandsansatte lærere, for hvem der opstår vanskeligheder i ansættelsesforhold. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Jubilæumsfonden for Den Polytekniske Læreanstalts lærere

Jubilæumsfonden for Den Polytekniske Læreanstalts lærere Sætte læreanstaltens professorer og lærere i stand til at foretage studier i ind- og udland som led i en faglig udvikling – specielt i forbindelse med undervisning. Legatet kan søges gennem institutdirektør på DTU. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Legat til videreuddannelse for lærere i Ribe Amt

Legat til videreuddannelse for lærere i Ribe Amt Til seminarieuddannede lærere i Ribe amt, til videreuddannelse i ind- eller udland. Yderligere oplysninger: Legatet skal være anvendt inden 1. sept. Ansøgning skal indeholde oplysninger om, hvad man vil anvende llegatportionen til, kursets eller uddannelsens varighed, desuden alder, dimissionsår og nuværende ansættelsessted. Derudover udførlige oplysninger om det… Læs mere Legat til videreuddannelse for lærere i Ribe Amt