Th. Langs og A. Høltzermanns Studiefond for Lærerinder og Lærere m.fl. ved Th. Langs Skole i Silkeborg

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Th. Langs og A. Høltzermanns Studiefond for Lærerinder og Lærere m.fl. ved Th. Langs Skole i Silkeborg Til lærere, herunder lærerrådet, ved Th. Langs Skole i Silkeborg til praktiske og teoretiske studieformål. Se også:Th. Langs Skoles FondFamilien Jones’ LegatKaj Linderstrøm-Langs GuldmedaillefondLaura Jensens Legat til støtte for lærere og lærerinder ved Marie Kruses SkoleLegatfonden for lærere […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


P C Ibsens Sønners Legat til fordel for lærerinder, sygeplejersker og husjomfruer

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

P. C. Ibsens Sønners Legat til fordel for lærerinder, sygeplejersker og husjomfruer Yder understøttelse til enlige, pensionerede private lærerinder, sygeplejersker og husjomfruer over 40 år. Legatportion a 2 gange 2.500 kr pr. år. Kontortid tirsdag 10-13 og torsdag 13-17. Kan ansøges hele året. Se også:Legat for Sygeplejersker, der er medlemmer af Faglig Sammenslutning af ledende […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Laura Jensens Legat til støtte for lærere og lærerinder ved Marie Kruses Skole

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Laura Jensens Legat til støtte for lærere og lærerinder ved Marie Kruses Skole Se også:Legatfonden for lærere ved Marie Kruses SkoleTh. Langs og A. Høltzermanns Studiefond for Lærerinder og Lærere m.fl. ved Th. Langs Skole i SilkeborgOverlærer Fru Else Brandsson-Nielsens LegatViceborgmester Frk. Marie Jensens Legat til fordel for elever på Nærum SkoleViceborgmester Frk. Marie Jensens […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Frøken Charlotte Trap de Thygesons Rejselegat for Lærerinder i Fredericia

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Frøken Charlotte Trap de Thygesons Rejselegat for Lærerinder i Fredericia Uddeles til lærerinder til rejse i studie- eller rekreationsøjemed. De pågældende skal have virksomhed og bopæl i Fredericia kommune. Se også:Ungdommens Studiefond, FredericiaFredericia Sygehus, Medicinsk Afdelings Studie- og ForskningslegatFredericia Gymnasiums LegatfondFredericia Kommunes Friboligers LegatFrøken Marie Hansens og Architekt Friherre Theophilos Hansens RejselegatA/S Ernst Voss Fabriks […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Fabrikant Viggo Valdemar Ostermann og hustrus Legat for enker efter og ugifte døtre af landmænd udenfor bondestanden og for ugifte lærerinder i Ars og Skippinge herreder

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Fabrikant Viggo Valdemar Ostermann og hustrus Legat for enker efter og ugifte døtre af landmænd udenfor bondestanden og for ugifte lærerinder i Ars og Skippinge herreder Familiemedlemmer har fortrinsret. Der uddeles årligt ca. 15.000 kr. Se også:Viggo Valdemar Ostermann og hustrus LegatFrederik Creutzberg og Hustrus Legat for grossereres og købmænds enker og ugifte døtreP. A. […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges