Th. Langs og A. Høltzermanns Studiefond for Lærerinder og Lærere m.fl. ved Th. Langs Skole i Silkeborg

Th. Langs og A. Høltzermanns Studiefond for Lærerinder og Lærere m.fl. ved Th. Langs Skole i Silkeborg Til lærere, herunder lærerrådet, ved Th. Langs Skole i Silkeborg til praktiske og teoretiske studieformål. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

P C Ibsens Sønners Legat til fordel for lærerinder, sygeplejersker og husjomfruer

P. C. Ibsens Sønners Legat til fordel for lærerinder, sygeplejersker og husjomfruer Yder understøttelse til enlige, pensionerede private lærerinder, sygeplejersker og husjomfruer over 40 år. Legatportion a 2 gange 2.500 kr pr. år. Kontortid tirsdag 10-13 og torsdag 13-17. Kan ansøges hele året. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Fabrikant Viggo Valdemar Ostermann og hustrus Legat for enker efter og ugifte døtre af landmænd udenfor bondestanden og for ugifte lærerinder i Ars og Skippinge herreder

Fabrikant Viggo Valdemar Ostermann og hustrus Legat for enker efter og ugifte døtre af landmænd udenfor bondestanden og for ugifte lærerinder i Ars og Skippinge herreder Familiemedlemmer har fortrinsret. Der uddeles årligt ca. 15.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]