Salling Landboforenings legater

Salling Landboforenings legater Kan søges til skoleophold i forbindelse med godkendte landsbrugsuddannelser (modul 1, 2, 3 og 4) samt agrarøkonom-, landbrugstekniker-, agronom- og husholdningsuddannelser. Ansøger skal have tilknytning til Skiveegnen. Ansøgningsskema kan rekvireres på nedenstående adresse eller hos: Skiveegnens Familielandbrug, Ågade 8, 7800 Skive, tlf. 96 14 40 00 og returneres til Salling Landboforening. [PROTECTADDRESSREGISTER]… Fortsæt læsning af Salling Landboforenings legater

Salling Landboforenings Jubilæumsfond

Salling Landboforenings Jubilæumsfond Legater gives til følgende formål: 1) Landboprisen tildeles personer, foreninger eller virksomheder, der har taget initiativ til nye produkter eller produktionsformer, som kommer andre til gavn eller har ydet en stor og uegennyttig indsats for fællesskabet eller har gjort en stor indsats for landbokulturen. 2) Rejselegatet ydes til unge landmænds praktiske og/eller… Fortsæt læsning af Salling Landboforenings Jubilæumsfond

Odsherreds Landboforenings og Odsherredkredsens Husmandsforeningers Uddannelsesfond for unge i landbruget

Odsherreds Landboforenings og Odsherredkredsens Husmandsforeningers Uddannelsesfond for unge i landbruget At yde unge inden for Odsherreds Landboforenings og Odsherredkredsens Husmandsforeningers virkeområde støtte til videreuddannelse inden for landbruget. Yderligere oplysninger: Fonden kan kun søges, hvis man har sin oprindelse i Odsherred. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Odsherreds Landboforenings Jubilæumsfond

Odsherreds Landboforenings Jubilæumsfond Uddannelse og information for medlemskredsen samt uddeling af legater til unge landmænd under uddannelse. Ansøger skal have sin oprindelse i Odsherred. Ansøgning om legat fremsendes sammen med cpr. nr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]