Landbrugets Kornforædlingsfond

Landbrugets Kornforædlingsfond Fondens formål er at støtte forædlingsvirksomhed og bidrage til fremme af særlige undersøgelser i forbindelse med korndyrkning og avlens udnyttelse. Samlet uddeling op til 500.000 kr. hvert andet år. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Landbrugets Studiefond

Landbrugets Studiefond Legatet uddeles som rejsetilskud til Ph.d.-studerende ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Desuden kan agronom-, hortonom- og levnedsmiddelstuderende, der er på den afsluttende del af studiet, komme i betragtning. Legatstørrelse varierer efter behov. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Landbrugets Hudefond

Landbrugets Hudefond Til landbrugets, specielt kvægbrugets fremme, samt til dygtiggørelse af landboungdommen. Der ydes ikke bidrag til alm. højskole- og landbrugsskoleophold eller til studium ved Landbohøjskolen samt til private formål. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Greve J. G. Moltkes Legat til Fordel for Landbrugets Fremme på det tidligere Grevskab Bregentved

Greve J. G. Moltkes Legat til Fordel for Landbrugets Fremme på det tidligere Grevskab Bregentved Legatet kan søges til unge menneskers dygtiggørelse som landbrugere og som er bosiddende på Grevskabets område. Desuden ydes tilskud til landbo- og husmandsforeningers husdyrbrugs- og planteavlskonsulenter, der virker på Grevskabets område. Uddeles pr. 11.06. og 11.12. Der uddeles kun beløb… Fortsæt læsning af Greve J. G. Moltkes Legat til Fordel for Landbrugets Fremme på det tidligere Grevskab Bregentved

Geheimestatsminister Greve Joachim Godske Moltkes Legat til Landbrugets Fremme på det tidligere Grevskab Bregentved

Geheimestatsminister Greve Joachim Godske Moltkes Legat til Landbrugets Fremme på det tidligere Grevskab Bregentved Tilskud til unge landmænd til ophold på landbrugsskoler og til landbo- og husmandsforeninger. Yderligere oplysninger: Ifølge fundatsen anvendes legatets overskud som 1) hjælp til en eller flere på det tidligere grevskab Bregentved hjemmehørende flinke, ubemidlede unge mænds eller kvinders dygtiggørelse som… Fortsæt læsning af Geheimestatsminister Greve Joachim Godske Moltkes Legat til Landbrugets Fremme på det tidligere Grevskab Bregentved