Understøttelsesforeningen for Jydske Landmænd og deres efterladte

Understøttelsesforeningen for Jydske Landmænd og deres efterladte Understøttelse kan efter bestyrelsens skøn udbetales til mænd, kvinder, unge, hvis forældre driver eller har drevet landbrug som ejer, bruger, forpagter eller forvalter i Jylland og som er i økonomisk trang. Ansøgning om understøttelse, indsendes på dertil indrettede skemaer til Socialkonsulentordningen på Lanbo Nord, der herefter sikrer, at… Fortsæt læsning af Understøttelsesforeningen for Jydske Landmænd og deres efterladte

Transinggaard, Studie- og Rejselegat for unge landmænd

Transinggaard, Studie- og Rejselegat for unge landmænd At yde støtte til studierejser for unge landmænd. Yderligere oplysninger: Støtte ydes kun til elever, der har frekventeret Sydsjællands Landbrugsskole. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Søskende Anders, Peter, Martine og Cathrine Jensens Legat for enligt stillede ugifte døtre af præster, lærere og landmænd af den dannede klasse i Fyns stift

Søskende Anders, Peter, Martine og Cathrine Jensens Legat for enligt stillede ugifte døtre af præster, lærere og landmænd af den dannede klasse i Fyns stift Uddeling af legatportioner på 2.000 kr. til enligt stillede døtre af præster, lærere og landmænd af den dannede klasse i Fyns stift. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Søren Vad Tranbergs Lånefond for unge landmænd i Lunde Sogn

Søren Vad Tranbergs Lånefond for unge landmænd i Lunde Sogn At yde lån på indtil 10.000 kr. til unge personer, som overtager landbrugsejendomme i sognet. Betingelsen herfor er at ansøger eller dennes ægtefælle er født i sognet eller har opholdt sig der i samlet mindst 3 år. Yderligere oplysninger: Ansøgningsfrist i henhold til annoncering. Uddelingstidspunkt… Fortsæt læsning af Søren Vad Tranbergs Lånefond for unge landmænd i Lunde Sogn

Revisor af Helsinge J. O. Jacobsen og hustru Elisabeths legat til fordel for dygtige og veluddannede landmænd under 30 år og som er nyetablerede og har bopæli Helsinge kommune

Revisor af Helsinge J. O. Jacobsen og hustru Elisabeths legat til fordel for dygtige og veluddannede landmænd under 30 år og som er nyetablerede og har bopæli Helsinge kommune Til fordel for dygtige veluddannede landmænd under 30 år, som er nyetablerede og som har bopæl i Helsinge kommune. Yderligere oplysninger: Formålet er at uddele, som… Fortsæt læsning af Revisor af Helsinge J. O. Jacobsen og hustru Elisabeths legat til fordel for dygtige og veluddannede landmænd under 30 år og som er nyetablerede og har bopæli Helsinge kommune

Lars Peter Hovmand Pedersens Legat for Unge Landmænd på Lolland-Falster

Lars Peter Hovmand Pedersens Legat for Unge Landmænd på Lolland-Falster Af nævnte legats midler foretages udlån i størrelsesordenen kr. 100.000,00 til kr. 300.000,00 til dygtige unge landmænd til køb af landbrugsejendom på Lolland-Falster. Der kan endvidere ydes tilskud til unge landmænd til erhvervelse af landbrugsejendom – først og fremmest til omkostningerne ved erhvervelsen. Lån ydes… Fortsæt læsning af Lars Peter Hovmand Pedersens Legat for Unge Landmænd på Lolland-Falster

Gdr. Peter Hansen og Ellen Hansens Mindelegat til Dygtiggørelse af unge Landmænd

Gdr. Peter Hansen og Ellen Hansens Mindelegat til Dygtiggørelse af unge Landmænd Fonden yder støtte til uddannelsesformål indenfor jordbrugserhvervet på landbrugsskoler, højere læreanstalter og uddannelsesinstitutioner i ind- og udland. Fonden yder støtte til unge landmænd hjemmehørende i Frederiksborg amt og fortrinsvis til unge landmænd, som er født eller har boet 10 år i Karlebo eller… Fortsæt læsning af Gdr. Peter Hansen og Ellen Hansens Mindelegat til Dygtiggørelse af unge Landmænd

Gårdejer Alfred Larsens Fond for yngre landmænd

Gårdejer Alfred Larsens Fond for yngre landmænd Yder økonomisk støtte til unge stræbsomme landmænd til hjælp til eller i forbindelse med erhvervelse af egen bedrift samt til hjælp for børn og unge, der uforskyldt er kommet i nød. Kan kun søges af medlemmer af Landbonord. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Frands Olsens Rejsefond for Unge Landmænd

Frands Olsens Rejsefond for Unge Landmænd Fonden yder støtte til unge landmænds dygtiggørelse ved studieophold i et europæisk land uden for Danmark. Yderligere oplysninger: Såfremt ikke alle ansøgere kan imødekommes, har elever med tilknytning til Lyngby Landbrugsskole fortrinsret. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]