Forpagter Carl Gustav Matzen og frøken Jacobine Matzens Legat for landmænd i Fyens Stift

Forpagter Carl Gustav Matzen og frøken Jacobine Matzens Legat for landmænd i Fyens Stift Legatet uddeles til landmænd i Fyns amtskommune eller til enker eller børn efter landmænd i sådanne tilfælde, hvor legatudvalget skønner, at økonomisk støtte er på sin plads. Legatet uddeles hvert år i passende portioner efter legatudvalgets skøn. Legatportionerne bliver annonceret i… Fortsæt læsning af Forpagter Carl Gustav Matzen og frøken Jacobine Matzens Legat for landmænd i Fyens Stift

Fhv. gaardejer af Thorsø Niels Peder Kristensen’s Legat for landmænd i Thorsø sogn

Fhv. gaardejer af Thorsø Niels Peder Kristensen´s Legat for landmænd i Thorsø sogn Yder økonomisk støtte til enlige landmænd og landmandsfamilier i Vejerslev, Aidt eller Thorsø sogne, der er kommet i nød og har behov herfor. Ansøgningsfrist annonceres i lokalaviserne. Kan kun søges af landmænd i Vejerslev, Aidt eller Thorsø sogn. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Fabrikant Viggo Valdemar Ostermann og hustrus Legat for enker efter og ugifte døtre af landmænd udenfor bondestanden og for ugifte lærerinder i Ars og Skippinge herreder

Fabrikant Viggo Valdemar Ostermann og hustrus Legat for enker efter og ugifte døtre af landmænd udenfor bondestanden og for ugifte lærerinder i Ars og Skippinge herreder Familiemedlemmer har fortrinsret. Der uddeles årligt ca. 15.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Erna og Hans Christensens Legat for unge landmænd

Erna og Hans Christensens Legat for unge landmænd Støtte til unge landmænds og landbokvinders uddannelse inden for faget og til etablering af eget landbrug og investering i egen landbrugsejendom. Fortrinsberettiget til at modtage støtte skal være unge landmænd fra Elstrup by, dernæst fra Egen sogn og ellers fra Als. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]