Lemvig Kommunes Bistandslegat

Lemvig Kommunes Bistandslegat Til de i Lemvig kommune boende personer, herunder enlige kvinder, langvarigt sygdomsramte eller andre, der af uforskyldte grunde har behov for økonomisk støtte. Legatportioner a kr. 500 udloddes i december måned. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Fonden Lemvig Børnehjem, fhv. sognepræst i Lemvig F. A. Nielsen og hustrus Børnehjem

Fonden Lemvig Børnehjem, fhv. sognepræst i Lemvig F. A. Nielsen og hustrus Børnehjem Virke for børn og unge fortrinsvis med bolig og opholdssteder, eventuelt som dag- og/eller døgninstitution på privat basis eller i bindende samarbejde med kommuner/amtskommuner. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]