Lolland-Falsters og Langelands Købstæders Brandsocietet’s Fond

Lolland-Falsters og Langelands Købstæders Brandsocietet´s Fond Yder støtte til kulturelt, velgørende eller almennyttigt arbejde på Lolland-Falster og Langeland, dog således at støtte sædvanligvis alene ydes til arbejde i områdets købstæder. Støtte ydes fortrinsvis til sådanne opgaver, der ikke eller kun i begrænset omfang kan opnå offentlig støtte, ligesom støtte kun undtagelsesvis kan ydes til administrative… Fortsæt læsning af Lolland-Falsters og Langelands Købstæders Brandsocietet’s Fond

Lolland Falster og Møns Erhvervsfond

Lolland Falster og Møns Erhvervsfond Støtte erhvervsvirksomheder med henblik på styrkelse af den erhvervsmæssige og befolkningsmæssige udvikling i landsdelen. Yderligere oplysninger: Fondens formål er at yde støtte i form af lån eller garantier for lån til nye eller bestående erhvervsvirksomheder med henblik på styrkelse af den erhvervsmæssige og befolkningsmæssige udvikling på Lolland, Falster og Møn.… Fortsæt læsning af Lolland Falster og Møns Erhvervsfond

Lolland-Falsters Industri- og Landbrugsbanks Uddannelsesfond

Lolland-Falsters Industri- og Landbrugsbanks Uddannelsesfond Yder støtte til yngre mænd og kvinder, til deres dygtiggørelse ved videreuddannelse af teoretisk eller praktisk karakter. Ansøgere, der ikke må være fyldt 26 år på ansøgningsfristens udløbstidspunkt, skal have tilknytningsforhold til det virkeområde, som Lolland-Falsters Industri- og Landbrugsbank havde, indtil sammenslutningen med Danske Bank fandt sted. Dvs. Falster/Østlolland. Støtte… Fortsæt læsning af Lolland-Falsters Industri- og Landbrugsbanks Uddannelsesfond

Legat til fordel for enker efter og børn af præster i Lolland-Falsters stift

Legat til fordel for enker efter og børn af præster i Lolland-Falsters stift Yder understøttelse til enker efter og børn af præster, hvis sidste embede har været i Lolland-Falsters stift. Børn er fortrinsberettigede. Afgørelsestidspunkt: anden onsdag i juni måned. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Lars Peter Hovmand Pedersens Legat for Unge Landmænd på Lolland-Falster

Lars Peter Hovmand Pedersens Legat for Unge Landmænd på Lolland-Falster Af nævnte legats midler foretages udlån i størrelsesordenen kr. 100.000,00 til kr. 300.000,00 til dygtige unge landmænd til køb af landbrugsejendom på Lolland-Falster. Der kan endvidere ydes tilskud til unge landmænd til erhvervelse af landbrugsejendom – først og fremmest til omkostningerne ved erhvervelsen. Lån ydes… Fortsæt læsning af Lars Peter Hovmand Pedersens Legat for Unge Landmænd på Lolland-Falster