Th. Maigaards Eftf. fru Lily Benthine Lunds Fond af 1.6.1978

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Th. Maigaards Eftf. fru Lily Benthine Lunds Fond af 1.6.1978 Th. Maigaards Eftf. Fru Lily Benthine Lunds Fond af 1.6.1978 udlodder i indeværende år et mindre antal legatportioner på indtil kr. 50.000,- – til alment velgørende og almennyttige formål bl.a. omfattende: Kræftens Bekæmpelse, psykotiske børn, personer med sclerose og spastiske lammelser, værdigt økonomisk trængende ældre […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Rektor Erik Lunds Legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Rektor Erik Lunds Legat Til en student fra Fredericia Gymnasium, der har studeret historie i mindst 2 år og stadig studerer ved et dansk universitet. Legatet er på 1.500 kr. Se også:SkaberhuslegatetProfessor J. Aug. P. Lunds LegatBudde-Lunds LegatRektor, professor E. Budtz-Jørgensen og hustrus legat til fremme af den odontologiske videnskabJutta Lunds LegatProfessor dr. P. W. […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Professor J. Aug. P. Lunds Legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Professor J. Aug. P. Lunds Legat Støtte til teologistuderende ved Århus Universitet (Ansøgning til studenternævnet jvf. opslag) og til fordel for Herlufsholm skole, fortrinsvis til hele eller delvise fripladser for disciple på skolen. Kun teologistuderende ved Århus Universitet kan søge legatet. Der uddeles årligt ca. 140.000 kr. Se også:Professor J. Aug. P. Lund’s LegatProfessor Hakon […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Professor Hakon Lunds Legat og lektor Hans Rasmussen og Hustru Annas Legat for kemistuderende

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Professor Hakon Lunds Legat og lektor Hans Rasmussen og Hustru Annas Legat for kemistuderende Legatets midler skal anvendes til gavn for kemistuderende ved Aarhus Universitet fortrinsvis til hjælp til gennemførelse af studierejser og korte eller længere ophold i udlandet. Der uddeles årligt ca. 35.000 kr. Se også:Professor Hakon Lunds og Lektor Hans Rasmussen og hustru […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Professor Hakon Lunds og Lektor Hans Rasmussen og hustru Anne E A Rasmussens Legat til fordel for Kemistuderende ved Aarhus Universitet.

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Professor Hakon Lunds og Lektor Hans Rasmussen og hustru Anne E A Rasmussens Legat til fordel for Kemistuderende ved Aarhus Universitet. Legatets midler skal anvendes til gavn for de kemistuderende ved Aarhus Universitet, fortrinsvis til hjælp til gennemførelse af studierejser og kortere og længere ophold i udlandet. Se også:Professor Hakon Lunds Legat og lektor Hans […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Professor dr. P. W. Lunds Legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Professor dr. P. W. Lunds Legat Til legatstifterens brødres efterkommere uddeles brudeudstyrslegater a max. kr. 2.400. Ansøges ved indsendelse af dåbsattest samt vielsesattest inden udgangen af det år, i hvilket ægteskabet er indgået. Uddelingen finder sted i januar måned i året efter ansøgningen. Læge M.F.C. Lunds gave til legatet uddeler livsvarige understøttelser til efterkommere efter […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Professor Flemming Lunds Rejsefond for Rigshospitalets kirurgiske Afdeling D

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Professor Flemming Lunds Rejsefond for Rigshospitalets kirurgiske Afdeling D Til hel eller delvis dækning af udgifter til kongres eller studierejser for de ved Rigshospitalets Urologiske Afdeling ansatte læger, og til dækning af udgifter i forbindelse med udenlandske lægers besøg i afdelingen. Der uddeles ca. 20.000 kr. Ansøgningsfrist og uddelingstidspunkt er ad hoc. Se også:Hotelejer Edvard […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Hanna Lunds Musiklegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Hanna Lunds Musiklegat At støtte særligt talentfulde, unge nordiske musikstuderende (piano) økonomisk til studieophold på Royal Schools of Music i England eller denne skole tilknyttede musikinstitutter under bestyrelse af The Associated Board. Der uddeles årligt ca. 55.000 kr. Se også:Det lollandske MusiklegatMas Matisens MusiklegatBørge Schrøder og Hustru Herta Finnerups MusiklegatBirgit Christine Jørgensen Swansons musiklegatDet Bunchske […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Købmand Sophus Lunds og Hustrus Stiftelse

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Købmand Sophus Lunds og Hustrus Stiftelse Se også:Alice Nielsen og faktor Sophus Nielsen og Hustrus FondKøbmand S. P. Jensen og hustrus MindelegatKøbmand O. Palludans Stiftelse Aldersly for værdige trængende i Varde købstadH. J. Andersens og hustrus StiftelseJohan Bekker og Hustrus StiftelseKøbmand Sophus Carl Christian Clausen

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges