Th. Maigaards Eftf. fru Lily Benthine Lunds Fond af 1.6.1978

Th. Maigaards Eftf. fru Lily Benthine Lunds Fond af 1.6.1978 Th. Maigaards Eftf. Fru Lily Benthine Lunds Fond af 1.6.1978 udlodder i indeværende år et mindre antal legatportioner på indtil kr. 50.000,- – til alment velgørende og almennyttige formål bl.a. omfattende: Kræftens Bekæmpelse, psykotiske børn, personer med sclerose og spastiske lammelser, værdigt økonomisk trængende ældre… Fortsæt læsning af Th. Maigaards Eftf. fru Lily Benthine Lunds Fond af 1.6.1978

Rektor Erik Lunds Legat

Rektor Erik Lunds Legat Til en student fra Fredericia Gymnasium, der har studeret historie i mindst 2 år og stadig studerer ved et dansk universitet. Legatet er på 1.500 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Professor J. Aug. P. Lunds Legat

Professor J. Aug. P. Lunds Legat Støtte til teologistuderende ved Århus Universitet (Ansøgning til studenternævnet jvf. opslag) og til fordel for Herlufsholm skole, fortrinsvis til hele eller delvise fripladser for disciple på skolen. Kun teologistuderende ved Århus Universitet kan søge legatet. Der uddeles årligt ca. 140.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Professor Hakon Lunds Legat og lektor Hans Rasmussen og Hustru Annas Legat for kemistuderende

Professor Hakon Lunds Legat og lektor Hans Rasmussen og Hustru Annas Legat for kemistuderende Legatets midler skal anvendes til gavn for kemistuderende ved Aarhus Universitet fortrinsvis til hjælp til gennemførelse af studierejser og korte eller længere ophold i udlandet. Der uddeles årligt ca. 35.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Professor Hakon Lunds og Lektor Hans Rasmussen og hustru Anne E A Rasmussens Legat til fordel for Kemistuderende ved Aarhus Universitet.

Professor Hakon Lunds og Lektor Hans Rasmussen og hustru Anne E A Rasmussens Legat til fordel for Kemistuderende ved Aarhus Universitet. Legatets midler skal anvendes til gavn for de kemistuderende ved Aarhus Universitet, fortrinsvis til hjælp til gennemførelse af studierejser og kortere og længere ophold i udlandet. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Professor dr. P. W. Lunds Legat

Professor dr. P. W. Lunds Legat Til legatstifterens brødres efterkommere uddeles brudeudstyrslegater a max. kr. 2.400. Ansøges ved indsendelse af dåbsattest samt vielsesattest inden udgangen af det år, i hvilket ægteskabet er indgået. Uddelingen finder sted i januar måned i året efter ansøgningen. Læge M.F.C. Lunds gave til legatet uddeler livsvarige understøttelser til efterkommere efter… Fortsæt læsning af Professor dr. P. W. Lunds Legat

Professor Flemming Lunds Rejsefond for Rigshospitalets kirurgiske Afdeling D

Professor Flemming Lunds Rejsefond for Rigshospitalets kirurgiske Afdeling D Til hel eller delvis dækning af udgifter til kongres eller studierejser for de ved Rigshospitalets Urologiske Afdeling ansatte læger, og til dækning af udgifter i forbindelse med udenlandske lægers besøg i afdelingen. Der uddeles ca. 20.000 kr. Ansøgningsfrist og uddelingstidspunkt er ad hoc. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]