Lyngby Gymnasiums Mindefond af 1991

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Lyngby Gymnasiums Mindefond af 1991 Fondens formål er at give økonomisk støtte til velbegavede unge opvokset i, og med bopæl i, Lyngby-Tårbæk Kommune til videregående boglig uddannelse. Se også:Legatet til uddannelse af unge i Lyngby-Taarbæk kommuneLyngby Uddannelsescenters FondFonden Gentofte-Lyngby HospitalLyngby Private Skoles 100 års JubilæumsfondKongens Lyngby Fonden for Fælleslegaterne for Handelsforeningen og Ægtefællerne LauritzenLions-Fonden for […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Lyngby Private Skoles 100 års Jubilæumsfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Lyngby Private Skoles 100 års Jubilæumsfond Tilskud til lejrskoleformål eller tilskud til indenlandske eller udenlandske ekskursioner foranstaltet af skolen. Tilskud kan gives til enkelte, som til grupper. Kan kun søges af skolens elever. Se også:Lyngby Uddannelsescenters FondM. Mørks Skoles Jubilæumsfond af 2. september 1970Aalborg Tekniske Skoles JubilæumsfondKolding tekniske Skoles JubilæumsfondABT-fondenVanløse Skoles Rejsefond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Lyngby Uddannelsescenters Fond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Lyngby Uddannelsescenters Fond Tilskud til opførelse, ombygning, indretning eller udsmykning af handelsskoler i Lyngby-Tårbæk, Gentofte, Søllerød, Birkerød, Hørsholm kommuner samt kollegiebygninger, studieophold og videreuddannelse for tidligere og nuværende elever på Lyngby Uddannelsescenter. Legatet kan udelukkende søges af tidligere og nuværende elever ved Lyngby Uddannelsescenter. Se også:Lyngby Private Skoles 100 års JubilæumsfondBikuben i Lyngby’s FondBG Bank […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Legatet til uddannelse af unge i Lyngby-Taarbæk kommune

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Legatet til uddannelse af unge i Lyngby-Taarbæk kommune Renterne af legatet uddeles hvet år i portioner á 5.000 kr. til støtte til unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse, dvs. Erhvervsuddannelserne (Handelsskolerne, Tekniske skoler, HHX og HTX), Gymnasiet – studenterkursus, HF-kursus, EGU – erhvervsgrunduddannelsen, Social- og sundhedsuddannelserne, FUU – Den fri ungdomsuddannelse. Der kan […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Kongens Lyngby Fonden for Fælleslegaterne for Handelsforeningen og Ægtefællerne Lauritzen

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Kongens Lyngby Fonden for Fælleslegaterne for Handelsforeningen og Ægtefællerne Lauritzen Til unge mænd eller kvinder under uddannelse inden for dansk erhvervsliv, specielt unge i Lyngby-Taarbæk Kommune eller studerende på Handelsskolen København Nord og således, at uddeling kan ske til ansøgere, uanset om disses uddannelse skal ske i Danmark eller udlandet. Legatmodtagerne får skriftlig meddelselse medio […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Gentofte-Lyngby Hospital

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Gentofte-Lyngby Hospital At give økonomisk støtte til enlige vanskeligt stillede kvinder og mænd i Gentofte- og Lyngby-Taarbæk kommuner. Yderligere oplysninger: Fonden ejer 1 bolig ¯Kirkely®, Kildeskovsvej 94 A-C i Gentofte. Se også:Fonden Gentofte-Lyngby HospitalBikuben i Lyngby’s FondLyngby Uddannelsescenters FondLions-Fonden for ældre af 1978Gentofte IdrætsfondGentofte sogns Menighedsarbejde

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Forhenværende postmester i Lyngby, Jacob Ferdinand Wrads Larsens Legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Forhenværende postmester i Lyngby, Jacob Ferdinand Wrads Larsens Legat Se også:Postmester Henningsens og hustrus legatCecilius Lyngby Larsens Legat for trængende medicinske studenterPostmester A. Andersen og hustrus FondJacob Larsens samt hustrus og børns MindelegatFerdinand Andersens LegatLegatet af 26. oktober 1877 stiftet til minde om den i Aaret 1845 afdøde Grosserer Jacob Holm

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Fonden Gentofte-Lyngby Hospital

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Fonden Gentofte-Lyngby Hospital At give økonomisk støtte til enlige vanskeligt stillede kvinder og mænd i Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Ansøges efter opslag i oktober måned og uddeles umiddelbart før jul. Se også:Gentofte-Lyngby HospitalBikuben i Lyngby’s FondLyngby Uddannelsescenters FondLions-Fonden for ældre af 1978Kongens Lyngby Fonden for Fælleslegaterne for Handelsforeningen og Ægtefællerne LauritzenLegatet til uddannelse af unge […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Fælleslegatet for værdige trængende i Lyngby-Taarbæk Kommune

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Fælleslegatet for værdige trængende i Lyngby-Taarbæk Kommune Til folke- og førtidspensionister (personer, der modtager social pension). Ansøgningsskema udleveres i Borgerservice. Se også:Legatet til uddannelse af unge i Lyngby-Taarbæk kommuneFælleslegatet for værdige trængende i Nyborg KommuneFælleslegatet for værdige trængende og nødlidende borgere i Fredericia kommuneFælleslegatet for værdige trængende i Brovst kommuneKøbmand Sophus Lunds og Hustrus StiftelseFælleslegatet […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Fælleslegat for Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Fælleslegat for Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn Værdigt trængende ældre købmænd, der har haft forretning i Lyngby-Taarbæk Kommune og som er eller har været medlemmer af Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn, eller disses efterlevende ægtefæller. Medlemmer, der er eller har været passive eller aktive medlemmer af Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn i […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges