Lyngby Gymnasiums Mindefond af 1991

Lyngby Gymnasiums Mindefond af 1991 Fondens formål er at give økonomisk støtte til velbegavede unge opvokset i, og med bopæl i, Lyngby-Tårbæk Kommune til videregående boglig uddannelse. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Lyngby Uddannelsescenters Fond

Lyngby Uddannelsescenters Fond Tilskud til opførelse, ombygning, indretning eller udsmykning af handelsskoler i Lyngby-Tårbæk, Gentofte, Søllerød, Birkerød, Hørsholm kommuner samt kollegiebygninger, studieophold og videreuddannelse for tidligere og nuværende elever på Lyngby Uddannelsescenter. Legatet kan udelukkende søges af tidligere og nuværende elever ved Lyngby Uddannelsescenter. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Legatet til uddannelse af unge i Lyngby-Taarbæk kommune

Legatet til uddannelse af unge i Lyngby-Taarbæk kommune Renterne af legatet uddeles hvet år i portioner á 5.000 kr. til støtte til unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse, dvs. Erhvervsuddannelserne (Handelsskolerne, Tekniske skoler, HHX og HTX), Gymnasiet – studenterkursus, HF-kursus, EGU – erhvervsgrunduddannelsen, Social- og sundhedsuddannelserne, FUU – Den fri ungdomsuddannelse. Der kan… Fortsæt læsning af Legatet til uddannelse af unge i Lyngby-Taarbæk kommune

Kongens Lyngby Fonden for Fælleslegaterne for Handelsforeningen og Ægtefællerne Lauritzen

Kongens Lyngby Fonden for Fælleslegaterne for Handelsforeningen og Ægtefællerne Lauritzen Til unge mænd eller kvinder under uddannelse inden for dansk erhvervsliv, specielt unge i Lyngby-Taarbæk Kommune eller studerende på Handelsskolen København Nord og således, at uddeling kan ske til ansøgere, uanset om disses uddannelse skal ske i Danmark eller udlandet. Legatmodtagerne får skriftlig meddelselse medio… Fortsæt læsning af Kongens Lyngby Fonden for Fælleslegaterne for Handelsforeningen og Ægtefællerne Lauritzen

Fælleslegat for Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn

Fælleslegat for Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn Værdigt trængende ældre købmænd, der har haft forretning i Lyngby-Taarbæk Kommune og som er eller har været medlemmer af Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn, eller disses efterlevende ægtefæller. Medlemmer, der er eller har været passive eller aktive medlemmer af Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn i… Fortsæt læsning af Fælleslegat for Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn