Velfærdsfonden for medarbejdere hos Krüger A/S

Velfærdsfonden for medarbejdere hos Krüger A/S At yde bidrag til medarbejdere eller grupper af medarbejdere i Krüger A/S til studierejser af faglig og social art, til arrangementer af kulturel eller idrætslig karakter og til hermed ligestillede formål. Det tilsigtes hermed fortrinsvis at anvende fondens midler til dækning af udgifter, som ikke vil kunne afholdes af… Fortsæt læsning af Velfærdsfonden for medarbejdere hos Krüger A/S

Understøttelsesfondet for tidligere medarbejdere i Aktieselskabet Jens Villadsens Fabriker

Understøttelsesfondet for tidligere medarbejdere i Aktieselskabet Jens Villadsens Fabriker At understøtte personer, der tidligere har været ansat i Aktieselskabet Jens Villadsens Fabriker i mindst 10 år og til sådanne afdøde arbejdstageres efterladte ægtefæller eller børn. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Højgaard & Schultz a/s’ Personalefond for medarbejdere bosat eller beskæftiget vest for Storebælt

Højgaard & Schultz a/s´ Personalefond for medarbejdere bosat eller beskæftiget vest for Storebælt Fondens formål er at betrygge og forbedre kårene for de ansatte og tidligere ansatte i Højgaard & Schultz a/s vest for Storebælt og disses pårørende. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]