Middelfart Industriforenings Fond til Middelfart Kommune og dens beboeres gavn

Middelfart Industriforenings Fond til Middelfart Kommune og dens beboeres gavn Støtte til gavn for Middelfart by og kommune til glæde for beboerne, byens og egnens forskønnelse, bevaring af minder fra byens og egnens håndværks- og industrivirksomheder. Enkeltpersoner kan ikke komme i betragtning. Der uddeles årligt ca. 50.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Middelfart Industriforenings Legat

Middelfart Industriforenings Legat Yder støtte til unge håndværkeres videreuddannelse. Ansøgningsfrist annonceres i lokal blade. For at opnå støtte skal man have en vis tilknytning til Middelfart. Der uddeles årligt ca. 20.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]