Understøttelsesforeningen for Næstved, Præstø, Møn og Vordingborgs Legater

Understøttelsesforeningen for Næstved, Præstø, Møn og Vordingborgs Legater Yder uddannelsesstøtte, rejselegater m.v. til unge, der har rødder i foreningens område og videreuddanner sig inden for handel, fabrikation og dermed beslægtede erhverv eller liberale erhverv. Årsopgørelse og kendskab til et medlem af foreningen skal være til stede. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Understøttelsesforeningen for Næstved, Præstø, Møn og Vordingborg kommuner

Understøttelsesforeningen for Næstved, Præstø, Møn og Vordingborg kommuner At understøtte medlemmer som formedelst alderdom, svaghed eller uheld er blevne trængende. Yderligere oplysninger: At understøtte medlemmer, som p.g.a. alderdom, svaghed eller uheld er blevet økonomisk dårligt stillede og enker og børn under 14 år efter medlemmer, for så vidt de anses for økonomisk dårligt stillede samt… Fortsæt læsning af Understøttelsesforeningen for Næstved, Præstø, Møn og Vordingborg kommuner

Møn kommunes uddannelsesfond

Møn kommunes uddannelsesfond Yder støtte til uddannelse for personer, der er eller har været bosiddende i Møn kommune. Den uddannelse, der kan gives støtte til, kan være efterfølgende skoleuddannelse, uddannelse ved højere læreanstalt, landbrugsuddannelse eller anden erhvervsuddannelse. Uddeles efter forudgående annoncering. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Møn Kommunes fond for psykisk eller fysisk handicappede og trængende syge

Møn Kommunes fond for psykisk eller fysisk handicappede og trængende syge Yder støtte dels til trængende syge på Møn og dels til unge mellem 20 og 30 år, som uden skyld er blevet invalideret som følge af en psykisk eller fysisk lidelse. Uddeles efter forudgående annoncering. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]